Är din SQL-server up-to-date?

Publicerad 17 augusti 2022 i Advitum Svarar

En del av att underhålla sin IT-miljö är att hålla program och mjukvaror uppdaterade, detta gäller givetvis även Microsoft SQL Server. Förutom vinningen i att ta del av förbättrad prestanda och funktionaliteter är den absolut viktigaste anledning säkerhet. 

En annan stor anledning är att om man börjar halka efter i versioner blir det potentiellt mer komplicerat och kan innebära högre risk att göra uppgradering av flera versioner på en gång. Det är mer förändringar som skett, mer att undersöka och testa innan man kan säga att en uppgradering kommer att gå bra. 

Vilken version är installerad? 

Saknas dokumentation över vilken/vilka versioner av Microsoft SQL Server som är installerade finns ett antal sätt att ta reda på detta. Om antalet instanser är begränsat är det enklaste sättet att ansluta till respektive instans och hämta aktuellt versionsnummer med ett enkelt statement: 

SELECT @@VERSION; 

Resultatet visar bland annat version (2019), uppdateringsnivå (RTM-CU15), versionsnummer (15.0.4198.2) och utgåva (Developer Edition). 

Microsoft SQL Server 2019 (RTM-CU15) (KB5008996) – 15.0.4198.2 (X64)   Jan 12 2022 22:30:08   Copyright (C) 2019 Microsoft Corporation  Developer Edition (64-bit) on Windows Server 2016 Standard 10.0 <X64> (Build 14393: ) (Hypervisor) 

Samtliga versioner av Microsoft SQL Server som är släppta går att finna på nedan sida: 

https://docs.microsoft.com/en-us/troubleshoot/sql/general/determine-version-edition-update-level#sql-server-complete-version-list-tables

Vilka versioner är supporterade? 

Microsoft supporterar endast ett antal av alla utgivna versioner och det finns många sidor online som listar vilka versioner som är supporterade. På Microsofts egen sida ”Search Product and Services Lifecycle Information” (https://docs.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/) går det att söka upp datum för en specifik version. 

Uppdateringar 

Tidigare släppte Microsoft Service Pack (SP) för SQL Server och Cumulative Updates (CU) där i mellan. Från och med SQL Server version 2017 upphörde man med SP och övergick till att nu mera endast släppa CU. 

För många verksamheter är det svårt att uppdatera varje instans varje gång en uppdatering kommer och under första året släpps CU varannan månad vilket kan vara belastande att administrera. Uppdateringarna är ju just kumulativa och det går att hoppa över CU då efterföljande täcker alla tidigare, planera in återkommande serviceluckor som inkluderar uppdateringar i stället för att ta det direkt när uppdateringen kommer. Frekvensen av CU som släpps avtar under livscykeln för att helt upphöra när Mainstream Support upphör. Därefter under Extended Support släpps endast säkerhetsuppdateringar och kritiska uppdateringar. 

Uppgradera & Förbered

Planera väl och utför kontrollerat. Verifiera att applikationer stödjer den tänkta versionen, stäm av med leverantören innan uppgradering! Läs på vad en uppgradering till den planerade version innebär!  

Kontrollera innan vilken funktionalitet som är borttagen och om något har ändrat beteende, dessa skillnader kan potentiellt orsaka att saker slutar att fungera. Varje version har både ”Deprecated functionality” och “Breaking changes” dokumenterade, ta tiden att gå igenom dessa för att undvika problem senare. Läser man denna dokumentation förstår man snabbt att det blir mycket mer omfattande att utföra en uppgradering flera versioner på ett kontrollerat sätt. 

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/database-engine/discontinued-database-engine-functionality-in-sql-server

Testa 

Verifiera att uppgradering till den tänkta versionen fungerar som planerat genom att genomföra uppgraderingen i testmiljö, finns ingen testmiljö skapa en temporärt. Använd om möjligt så realistiska data som möjligt, helst produktionsdata om det går praktiskt, säkerhetsmässigt och om företagspolicy tillåter. 

Höj Compatibility Level för alla databaser där det är möjligt med tanke på kompatibilitetsskäl. 

Utför så mycket och omfattande funktionstester som möjligt från alla system som ansluter till databasinstansen. 

Under testerna får man dessutom en uppfattning om hur processen kommer att se ut, passa på att dokumentera! 

Utförande 

Börja med att ta backup eller verifiera att backup finns, livlinan om något går riktigt fel. 

Genomför uppgraderingen på samma sätt som testerna gjordes. 

Uppföljning 

Följ upp prestanda med hjälp av Query Store för att snabbt identifiera negativa förändringar och trender. 

Ta hjälp  

Advitum erbjuder råd, assistans eller utför hela processen att uppdatera Microsoft SQL Server.  

Kontakta oss så berättar vi mer! 

Joakim Backman

Konsult hos Advitum med fokus på databaslösningar.

073-503 29 57

joakim.backman@advitum.se

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.