Hållbar utveckling 

Advitums definition av hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser nutidens behov utan att äventyra kommande generationers förmåga att tillgodose sina egna behov.

Som bas i vår hållbara utveckling använder vi de 17 Globala Mål som antogs 2015 av världens regeringschefer i form av en utvecklingsagenda (Agenda 2030).


Advitums Globala mål 

Vårt företag inkluderar finansiella, sociala, miljömässiga och etiska aspekter inom definitionen av hållbarhet. Detta innebär respekt för och skydd av miljön, mänskliga rättigheter, anställdas rättigheter och en god affärsetik.

Under 2020 intensifierade vi vårt arbete kring hållbar utveckling vilket medförde följande löften

-Varje år avsätts en summa för varje medarbetare att själv stödja ett projekt för hållbar utveckling

-Varje år uppdateras Advitums hållbarhetspolicy och målen för den hållbara utvecklingen utvärderas och uppdateras

-Varje period väljs 4 av de 17 Globala målen ut för att fokusera extra på

Bilanvändning

Precis som för de flesta på landsbygden görs det största avtrycket i miljön i vår bilanvändning. Bilen är många gånger ett måste i vår verksamhet. Därför har vi valt att satsa extra mycket på miljösmarta bilar och våra medarbetare uppmanas och utmanas hela tiden att välja miljövänligare bilalternativ.

Vi ser samtidigt att bilanvändningen minskar där det är möjligt, mycket tack vare modern teknik som våra konsulter förser oss och våra kunder med.

Advitums bidrag

Förutom att hållbar utveckling är en del av Advitums vardag och som påverkar oss i varje litet beslut hjälper vi också följande projekt att nå sina mål.

Barncancerfonden – Mind – Gåva till havet – Cancerfonden – WaterAid – Rädda Bina – Friends – SOS BarnbyarMadesjö damfotboll – Nybro City Padel – Kalmar FF –
Växjö Lakers HC – Nybro Vikings – Florhultsloppet

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.