Advitum 365 | Server & Drift

Server & Drift

När man har arbetat med IT-system under lång tid har man lärt sig att avvikelser, driftstörningar osv inträffar ibland. Det viktiga i de lägena är att så snabbt som möjligt upptäcka och åtgärda de problem som det medför.

Med Advitums tjänster inom Server & Drift kan du som kund vara säker på att problem i IT-miljön upptäcks och eskaleras till rätt instans så fort som möjligt.

Serverbackup

Med tjänsten Advitum 365 | Serverbackup säkerhetskopieras servern och återskapas vid behov

Serverdrift

Med tjänsten Advitum 365 | Serverdrift tar vi ansvar för att servern är uppdaterad, funktionell och säker

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.