Advitum 365 | Arbetsplats

Arbetsplats

En väl fungerande IT-arbetsplats är en av de allra viktigaste arbetsredskapen för merparten av medarbetarna i de flesta organisationer.

Avvägningen mellan funktion, flexibilitet och IT-säkerhet är en utmaning för många företag och kräver kontinuerligt arbete.

Med Advitums tjänster kring Arbetsplats tar vi ansvar för hela eller delar av IT-arbetsplatsen

Virtuell Arbetsplats

Med tjänsten Advitum 365 | Virtuell Arbetsplats tar vi ansvar för att tillhandahålla en virtuell arbetsplats.

Klientdrift

Med tjänsten Advitum 365 | Klientdrift tar vi ansvar för att klienter i nätverket är säkra och funktionella.

Klientsäkerhet

Med tjänsten Advitum 365 | Klientsäkerhet tar vi ansvar för att klienten är rätt skyddad mot IT-incidenter.

Klientbackup

Med tjänsten Advitum 365 | Klientbackup säkerhetskopieras klienten och återskapas vid behov.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.