Workshop IT-säkerhetsanalys

Har vi luckor i Cyberförsvaret?

Med hjälp av verktyget CSAT (Cybersecurity Assessment Tool) från företaget QS Solutions genomför Advitum tillsammans med dig som kund en genomlysning av er IT-miljö avseende IT-säkerheten.

Genomlysningen baseras på en automatisk skanning av IT-miljön samt ett antal intervjufrågor som sedan ligger till grund för resultatet av genomlysningen.

Hur går det till?

Workshopen består av följande delar

  • Uppstartsmöte (cirka 1 timme)
  • Automatisk skanning av IT-miljön*
  • Intervju med IT-ansvarig / IT-tekniker (cirka 2 timmar)
  • Möte för att presentera resultatet (cirka 2 timmar)
  • Rapport

Under normala omständigheter tar hela processen cirka 2 veckor.

*Skanningen omfattar enheter, Microsoft 365, Google Workspace, Sharepoint, Azure, Intune, Active Directory och Microsoft Entra ID.

Vad blir resultatet?

Workshopen kan genomföras oavsett storlek på organisation och komplexitet av IT-miljö. Fördelen med workshopen är att man får en genomlysning av organisationens övergripande nivå av IT-säkerhet, men också konkreta förslag på åtgärder samt mappning mot CIS v8 samt NIS v2.

Rapporten som levereras efter workshopen innehåller både övergripande insikter på en strategisk nivå såväl som detaljer kring säkerhetsrisker i IT-miljön.

Vidare levereras också en prioriterad åtgärdslista med aktiviteter som bör genomföras.

Pris och förutsättningar

Priset för workshopen baseras på storleken av IT-miljön. Kontakta oss på Advitum för att få en offert.

För att kunna genomföra skanningen krävs att en mjukvara installeras on-prem i IT-miljön. (observera att alla data som samlas in sparas on-prem och lagras inte i någon molntjänst)

Vill du veta mer?

Kontakta Seth Lindholm

070-179 08 41

seth.lindholm@advitum.se

Eller använd kontaktformuläret nedan

Kontakta oss

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.