Välkommen till Advitum 

Advitum hjälper sina kunder med den digitala resan genom att erbjuda IT-tjänster som skapar värde och hjälper dig som kund att nå era olika mål. Exempel på områden där vi är specialister och kan hjälpa er är digitala arbetsplatser, IT-säkerhet, Molnresan, databehandling och digital infrastruktur.


”När jag grundade Advitum år 2010 hade jag en väldigt tydlig och klar vision framför mig,
”Vi ska ha branschens mest nöjda kunder och medarbetare”.
Visionen förpliktigar, men vi är på god väg och allt vi gör inom Advitum tar oss lite
närmare vår vision.

Markus Persson, grundare och VD

Advitums vision

Vår vision att ha IT-branschens mest nöjda kunder och medarbetare grundar sig i vetskapen att engagemang är en av de största mänskliga drivkrafterna. Oavsett hur snabbt teknikutvecklingen går inom IT så kommer det att vara det mänskliga mötet , relationer och samarbete mellan människor som bygger framtidens företag och organisationer.

Genom att systematiskt arbeta för att behålla och öka vår medarbetarnöjdhet (eNPS) och kundnöjdhet (NPS) är vårt långsiktiga mål att verkligen göra skillnad för våra kunder, medarbetare och samhället i övrigt.

100

eNPS

96

NPS

0.8%

Sjukfrånvaro

17

Års genomsnittlig erfarenhet av IT per konsult

Advitums värderingar 

Ett företags grundläggande värderingar, eller företagskultur, definierar vad företaget och dess medarbetare står för. Det styr hur företaget och dess anställda tar beslut och agerar. 

De ska helt enkelt var en naturlig del av vår vardag och hjälpa oss att hjälpa våra kunder på bästa sätt. 

För dig som kund, partner, framtida medarbetare osv betyder det också att du vet vad du kan förvänta dig av oss i alla lägen. 

Hållbar utveckling

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, Agenda 2030 och Advitum ska genom vårt sätt att bedriva vår verksamhet bidra till att uppfylla de globala målen. 

Advitums långsiktiga framgång som företag är kopplad till de sociala och miljömässiga utmaningarna. Genom att vi agerar hållbart resulterar det i bättre långsiktig ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med våra anställda, leverantörer och våra kunder ska vi göra skillnad för samhället. 

Varför Advitum?

Våra tre viktigaste värdeord är Ansvar – Engagemang – Kundfokus och vi arbetar ständigt för att våra medarbetare ska ges möjlighet att på riktigt hjälpa våra kunder i digitaliseringsresans olika faser. 

När vi genomför våra återkommande kundundersökningar är det framförallt kring de ”mjuka” värdena som vi ofta sticker ut såsom uppföljning, servicenivå, tillgänglighet, professionalism och flexibilitet.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.