Advitum 365 | Säkerhet

Säkerhet

Att upprätthålla kompetens inom IT-säkerhet kräver både erfarenhet, utbildning samt avsatt tid. Ofta har framförallt mindre och mellanstora organisationer en utmaning med att prioritera området IT-säkerhet i den omfattning som ofta är nödvändigt med dagens hotbild kring cyberattacker.

Genom tjänsten Advitum 365 | Säkerhet tar vi på Advitum ansvar för att er organisation har full koll på IT-säkerheten.

Användarutbildning

Mikroutbildningar och simulerade cyberattacker höjer medvetenheten kring IT-säkerhet markant.

Molnbackup

Advitum tar ansvar för att er organisations data i Microsoft 365 är säkerhetskopierat och åtkomligt.

Klientsäkerhet

Med tjänsten Advitum 365 | Klientsäkerhet tar vi ansvar för att klienten är rätt skyddad mot IT-incidenter.

SOC

Med Advitum 365 | SOC (Security Operations Center) upptäcker och åtgärdar vi problem med IT-säkerheten

Advitum 365 Cloud Advisor

Med tjänsten Advitum 365 Cloud Advisor avlastar vi er genom både strategiskt och operativt stöd genom vår långa erfarenhet och kompetens inom alla delar av Microsoft 365.

Klientbackup

Med tjänsten Advitum 365 | Klientbackup säkerhetskopieras klienten och återskapas vid behov.

Serverbackup

Med tjänsten Advitum 365 | Serverbackup säkerhetskopieras servern och återskapas vid behov

Advitum 365 Security Advisor

Med tjänsten Advitum 365 | Security Advisor får ni kontinuerlig hjälp ev en säkerhetsexpert

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.