Advitum 365 | Övervakning

Övervakning

När man har arbetat med IT-system under lång tid har man lärt sig att avvikelser, driftstörningar osv inträffar ibland. Det viktiga i de lägena är att så snabbt som möjligt upptäcka och åtgärda de problem som det medför.

Med Advitums tjänster inom Övervakning kan du som kund vara säker på att problem i IT-miljön upptäcks och eskaleras till rätt instans så fort som möjligt.

NOC

Med Advitum 365 | NOC (Network Operations Center) tar vi ansvar för att övervaka hela eller delar av er IT-miljö.

SIEM

Med Advitum 365 | SIEM (Security information and Event Management) får ni full koll på alla IT-säkerhetshändelser.

SOC

Med Advitum 365 | SOC (Security Operations Center) upptäcker och åtgärdar vi problem med IT-säkerheten

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.