Advitum 365 | Servicedesk

Servicedesk

Vikten av att ha funktionen Servicedesk kan inte nog betonas. Servicedesk uppgift är kortfattat att ta emot, registrera och fördela de olika IT-relaterade ärenden som användarna har, samt följa upp att ärendena drivs i mål.

Genom Advitum 365 | Servicedesk tar vi fullt ansvar för att vara era användares IT-kontakt och hanterar ärenden oavsett om det är felanmälningar, larm eller beställningar och avlastar samtidigt befintlig organisation som istället kan fokusera på kärnverksamheten och verksamhetsutveckling.

Servicedesk

Advitum 365 | Servicedesk ger era användare en kontaktyta för IT-relaterade ärenden

SPOC

Med tilläggstjänsten Advitum 365 | SPOC tar vi ansvar för hela ärendets livscykel oavsett inblandade parter

SLA

Advitum 365 | SLA ger era användare en förutbestämd servicenivå under avtalade tider

Support

Advitum 365 | Support ger era användare en professionell IT-support med lång erfarenhet av att lösa de flesta IT-relaterade problem.

Med tilläggstjänsten Advitum

65 | SPOC tar vi ansvar för hela ärendets livscykel oavsett inblandade parter

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.