Advitum 365 | Nätverk

Nätverk

Ett väl fungerande IT-nätverk är idag helt vitalt för en organisation och vid driftstörningar påverkas oftast all produktion vilket snabbt skapar stora kostnader.

Samtidigt blir IT-nätverk mer och mer komplexa och kräver specialister med hög kompetens för underhåll och utveckling.

Genom tjänsten Advitum 365 | Nätverk tar vi ansvar för att IT-nätverket är säkert, uppdaterat och optimerat för era krav och er verksamhet samtidigt som er egen IT-personal avlastas och kan fokusera mer på kärnverksamheten.

Brandvägg

Genom Advitum 365 | Brandvägg tar vi ansvar för de viktiga skyddsfunktioner som en brandvägg innehåller.

LAN

Genom Advitum 365 | LAN tar vi ansvar för ett säkert, optimerat och effektivt trådburet IT-nätverk.

WLAN

Genom Advitum 365 | WLAN tar vi ansvar för ett säkert, optimerat och effektivt trådlöst nätverk.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.