Advitum 365 | Identitet

Identitet

Numera är en användares digitala identitet kanske det viktigaste skyddet mot olika typer av cyberkriminalitet.

Att exempelvis livscykelhantera organisationens användarkonton, utbilda slutanvändare i IT-säkerhet samt ha rätt nivå på olika skyddsmekanismer kopplade till ett användarkonto är idag extremt viktigt.

Genom att välja Advitums tjänster kopplade till Identitet kan ni lugnt lämna över ansvaret till oss och istället fokusera mer på er organisations kärnverksamhet.

Användaradministration

Advitum tar ansvar för att skapa, underhålla samt avveckla er organisations användarkonton.

Licenshantering

Advitum tar ansvar för att skapa, hantera, tilldela, ta bort användarlicenser.

Användarutbildning i IT-säkerhet

Mikroutbildningar och simulerade cyberattacker höjer medvetenheten kring IT-säkerhet markant.

Molnbackup

Advitum tar ansvar för att er organisations data i Microsoft 365 är säkerhetskopierat och åtkomligt.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.