Når din organisation upp till de krav som ställs i det nya NIS 2-direktivet?

Publicerad 2 juni 2023 i Advitum Svarar, Blogginlägg, Nyheter

I takt med att dataintrång och cyberhot blir allt vanligare, är behovet av robusta nätverks- och informationssäkerhetsåtgärder viktigare än någonsin. Ett framsteg inom detta område är NIS2, andra generationens nätverks- och informationssäkerhet. NIS2 bygger på grunden för sin föregångare och representerar ett steg framåt och erbjuder förbättrat skydd, flexibilitet och anpassningsförmåga för att bekämpa det ständigt föränderliga landskapet av cyberhot. Den 18 oktober 2024 börjar direktivet att gälla och då måste alla som berörs ha anpassat sina verksamheter. Det uppdaterade direktivet gäller för fler branscher, fler tillägg och ett ökat fokus på kryptering. I det här blogginlägget kommer vi att beröra de viktigaste funktionerna och fördelarna med NIS2 och dess betydelse.

1. Omfattande hotdetektering och svar

NIS2 introducerar en rad banbrytande tekniker för proaktiv hotdetektering och snabb respons. Den utnyttjar avancerade maskininlärningsalgoritmer och artificiell intelligens för att analysera nätverkstrafik, identifiera misstänkta mönster och snabbt svara på potentiella säkerhetsöverträdelser. Med realtidsövervakning och prediktiva analysfunktioner ger NIS2 organisationer möjlighet att ligga steget före cyberbrottslingar och förhindra attacker innan de orsakar betydande skada.

2. Adaptiva försvarsmekanismer

Till skillnad från traditionella säkerhetsramverk, som ofta förlitar sig på statiska regeluppsättningar, antar NIS2 ett dynamiskt och adaptivt tillvägagångssätt. Den utvärderar kontinuerligt nätverkets tillstånd och justerar säkerhetsåtgärderna därefter. Genom intelligent anpassning till nya hot säkerställer NIS2 att organisationer kan upprätthålla en robust försvarsställning, även inför snabbt utvecklande attackvektorer. Denna anpassningsförmåga är avgörande i en tid där hoten blir alltmer sofistikerade och ständigt utvecklas.

3. Säker molnintegration

Eftersom ”cloud computing” fortsätter att omvandla IT-landskapet, omfattar NIS2 säker molnintegration. Det ger sömlös integration med molnplattformar, vilket säkerställer att säkerhetsåtgärderna sträcker sig till molnmiljön utan att kompromissa med prestanda eller skalbarhet. NIS2 gör det möjligt för organisationer att tryggt utnyttja fördelarna med ”cloud computing” samtidigt som de upprätthåller stränga säkerhetskontroller, skyddar känsliga data och bevarar integriteten.

4. Förbättrad datasekretess

Sekretess är en grundläggande aspekt av nätverks- och informationssäkerhet. NIS2 innehåller integritetsförbättrande teknik och robusta dataskyddsmekanismer för att skydda känslig information. Det följer principerna om inbyggt integritetsskydd och säkerställer överensstämmelse med föränderliga dataskyddsbestämmelser. Genom att sätta sekretess i framkant ger NIS2 individer och organisationer möjlighet att behålla kontrollen över sina data och mildra riskerna i samband med obehörig åtkomst eller dataintrång.

5. Samarbete och informationsdelning

I det sammankopplade digitala landskapet är samarbete och informationsdelning avgörande för effektiva säkerhetsrutiner. NIS2 främjar informationsdelning mellan intressenter, vilket möjliggör snabb spridning av hotinformation, bästa praxis och begränsningsstrategier. Denna samarbetsstrategi förbättrar den kollektiva motståndskraften hos cybersäkerhetsgemenskapen, vilket gör det möjligt för organisationer att lära av varandras erfarenheter och bättre försvara sig mot nya hot.

Advitums erfarenheter

Advitum har expertkompetens och erfarenhet av att i många år ha arbetat med att hjälpa företag och organisationer att nå upp till högt ställda myndighetskrav gällande IT-säkerhet.
NIS2 representerar ett betydande steg inom nätverks- och informationssäkerhet och utrustar organisationer med avancerade verktyg och strategier för att bekämpa det ständigt föränderliga landskapet av hot. I takt med att tekniken fortsätter att utvecklas blir det absolut nödvändigt att anamma direktiv som NIS2 eller nå upp till samma nivå för att säkerställa en säker och motståndskraftig digital framtid.

Ta gärna kontakt med oss för att boka ett förutsättningslöst möte!

För mer information från MSB om NIS2 direktivet och vilka sektorer och branscher som omfattas klicka här

Robert Kitanovski

070-6812029

robert.kitanovski@advitum.se

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.