Oskarshamn Energi – IT-avdelning som tjänst

Behovet

Oskarshamn Energi erbjuder el, elnät, värme, biogas samt tjänster och entreprenader i Oskarshamnsregionen. Som för alla andra organisationer är IT-systemen en mycket viktig del av verksamheten men man har inte resurser eller kompetens kring att underhålla, utveckla och felsöka en modern och komplex IT-miljö.

Lösningen

Tillsammans med Advitum har Oskarshamn Energi tecknat ett Premiumavtal som innebär att Advitum i princip blir Oskarshamn Energis IT-avdelning.

Premiumavtalet innebär bland annat att

  • Avstämningsmöte 4 gånger per år för genomgång av samarbetet samt strategisk utveckling av IT-miljön
  • Slutanvändarsupport genom Advitums Helpdesk
  • Garanterad inställelsetid vid driftstörningar
  • Proaktiv bevakning av IT-miljön
  • Utbyte av IT-utrustning enligt fastställd plan

”Oskarshamn Energi har inte ambitionen att ha egen IT-personal och samarbetet med Advitum har fungerat väldigt väl i många år. Steget att utöka samarbetet till ett större helhetsåtagande genom ett Premiumavtal var självklart. Hittills är vi mycket nöjda med leveransen och att vi får både kompetens, tillgänglighet och strategisk hjälp ”

Anna Axelsson IT-ansvarig Oskarshamn Energi

Resultatet

För användarna på Oskarshamn Energi innebär avtalet högre tillgänglighet och snabbare support vid problem. För Oskarshamn Energi som organisation innebär avtalet att man kan lägga mer fokus på kärnverksamheten och istället förlita sig på en kompetent partner för drift och utveckling av IT-miljön.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

Markus Persson
070-250 0817

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.