NKT – IT-arkitekt

Behovet

NKT tillverkar kablar för många olika ändamål och levererar lösningar worldwide. I en teknikintensiv bransch med tillverkning dygnet runt, året runt har man stort behov av att ha ändamålsenliga och pålitliga IT-lösningar.

Lösningen

Genom att anlita en erfaren IT-arkitekt från Advitum har NKT säkerställt att man får en opartisk och kompetent resurs för att stödja organisationen kring övergripande utveckling av sin IT-miljö. Exempelvis erhålls stöd kring

  • Utredningar kring olika designfrågor
  • Tekniskt stöd vid upphandlingar
  • Second opinion vid olika frågeställningar

“Eftersom vi har en komplex IT-miljö med höga tillgänglighetskrav känns det verkligen skönt att ha en extern resurs som ger oss extra erfarenhet och kunnande när vi behöver det”

Gordon Sjöqvist, Director Group IT Head of Global Infrastructure & Business Partner Solutions and Technology på NKT

Resultatet

Resultatet för NKT är att man erhåller en flexibel behovsstyrd lösning i stödet kring att utveckla sin IT-miljö samtidigt som man får värdefull input kring hur andra organisationer löst sina olika utmaningar inom IT

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 0817

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.