Modig Machine Tool – IT-säkerhetsanalys

Behovet

Modig Machine Tool grundades 1947 med målsättningen att bygga maskiner i världsklass och än idag leder man utvecklingen kring att tillverka maskiner för exempelvis flygindustrin. Med 11 000 levererade enheter står varumärket Modig för kvalité och förtroende. Precis som alla andra organisationer behöver man dock ständigt utvärdera sin IT-säkerhet.

Lösningen

Tillsammans med Advitums erfarna konsulter genomförde Modig Machine Tool en IT-säkerhetsanalys där man gemensamt gick igenom nuläget inom ett antal områden och dokumenterade vart och ett av dem.

  • Nuläge – hur ser IT-miljön ut idag
  • Risker – vilka konsekvenser / risker finns
  • Prioriterad åtgärdslista – vilka risker bör vi åtgärda och i vilken ordning
  • Kostnader – uppskattade kostnader för varje åtgärd

“IT-säkerhetsanalysen med Advitum höjde vår medvetenhet kring IT-säkerhet samtidigt som vi fick ett bra verktyg att arbeta med för att höja IT-säkerheten kommande år. Sammanfattningsvis har analysen medfört att vi som organisation markant minskat risken för cyberattacker.”

Therese Kälvö COO Modig Machine Tool

Resultatet

Resultatet för Modig Machine Tool blev att man direkt åtgärdade en del av de risker som identifierades samtidigt som en plan för att hantera övriga risker skapades för kommande år. Eftersom även uppskattade kostnader finns med i analysen blir det enklare att budgetera för de åtgärder som behövs.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 0817

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.