Karlshamns kommun – Microsoft Always On VPN

Behovet

Våren 2020 drabbade Covid-19 hela världen och behovet att kunna arbeta på distans ökade kraftigt hos de flesta verksamheter, så även Karlshamns kommun. Kommunens medarbetare som har arbetsuppgifter som tillåter arbete hemifrån behöver också ha den tekniska möjligheten.

Lösningen

Karlshamns kommun valde att anlita Advitum för att genomföra en implementation av Microsoft Always On VPN med följande ingående komponenter

  • Uppstartsmöte med detaljerad design
  • Nätverkskonfiguration
  • Implementation av Always On VPN serverinfrastruktur
  • Framtagande av anpassad klient

“Vi hamnade i ett läge där vi behövde utöka möjligheten för distansarbete och den snabbaste, säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen var att anlita Advitum som med väldigt kort ledtid hjälpte oss i mål med en färdig lösning ”

Joakim Fairbanks Systemtekniker Karlshamns kommun

Resultatet

För Karlshamns kommun innebär lösningen som implementerats tillsammans med Advitum att man nu har en stabil och skalbar lösning för att kunna erbjuda alla kommunens medarbetare att arbeta hemifrån om behovet skulle uppstå.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 0817

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.