Övervakning som tjänst

Övervakning på dina villkor

Vi är beroende av att våra IT-systemen levererar. Oavsett om det är vår interna miljö, vår externa webbsida, e-posten eller våra molntjänster. För att snabbt kunna få en överblick och lösa problem så krävs det övervakning.

Advitums tjänst kräver ingen intern infrastruktur och man kan när som helst skala upp eller ner antalet licenser. Det finns även olika nivåer på vad och hur mycket man vill övervaka.

Nätverksövervakning

Självklart övervakas nätverksutrustning, klienter, switchar, routers och brandväggar som några exempel. Rapporter presenteras i ett användarvänligt gränssnitt för att kunna följa miljöns status över tid.

Att integrera både nätverk och applikationsövervakning i ett och samma verktyg ger bra synergieffekter. På ett överskådligt sätt kan man se om det är nätverket eller applikationen som behöver hanteras.

Applikationsövervakning

Övervakning av applikationer är mer än att kontrollera om servern som levererar applikationen svarar. Användarens upplevelse är det viktiga. Därför är det bra att er övervakning kan se om webbtjänsten och databasen som driver applikationen svarar som förväntat. Detta är för många traditionella övervakningsverktyg en utmaning. Att kontrollera tjänstens tillgänglighet handlar om att testa den som en användare skulle göra.

Advitum som övervakningspartner

Med Advitum som partner finns möjligheten att låta oss agera på larm från tjänsten. Det är upp till er vilket stöd som ni vill ha från oss. Ni kan hantera hela systemet själva eller så kan vår helpdesk stötta er. Genom att integrera med Advitums helpdesk får ni en proaktiv övervakning som dessutom löser de problem som uppstår.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 08 17

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.