Microsoft 365 support & utbildning för företag - Advitum

Microsoft 365 utveckling

Få tillgång till Advitums samlade kompetens

Tiden för att hålla sig uppdaterad kring alla nyheter och funktioner är ofta svår att hitta för IT-avdelningar. Med detta som bakgrund vill vi hjälpa er nyttja Microsoft 365 så att er organisation erhåller alla de mervärden som lösningen erbjuder på ett strukturerat och säkert sätt.

Vi stöttar er med

• Personlig Microsoft 365 kontakt hos Advitum.
• Strategi och utvecklingsmöte.
• Genomgång av organisationens Microsoft-tenant avseende säkerhet, produktivitet och funktion.
• Kundportal där ni själva kan lägga till/ta bort licenser samt se all licenshistorik.

Personlig service och proaktiv utveckling av ert Microsoft 365

Med kunskap om hur andra organistationer har hanterat samma utmaningar i Microsoft 365 har Advitums personliga kontakt möjligheten att skräddarsy den lösning som passar er bäst. Under våra strategi och utvecklingsmöten uppdaterar vi er om de viktigaste nyheterna i Microsoft 365. Vi går igenom nästa steg i utvecklingen och gör en nulägesanalys.

Den personliga kontakt du har hos oss arbetar aktivt med omvärldsbevakning och arbetar med att utvärdera och implementera de senaste lösningarna.

Ha aldrig för många licenser, det finns ingen anledning

I kundportalen kan ni själva hantera era licenser. Licensmetoden för Microsoft 365 är månadsbaserad och ni skall därmed själva kunna köpa eller plocka bort licenser från månad till månad. Outnyttjade licenser är en kostnad som helt enkelt inte behövs eller är motiverad.

Vill du veta mer?

Kontakta Marcus Ekström

marcus.ekstrom@advitum.se
072-200 99 56

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.