Hur fungerar Windows Autopilot?

Publicerad 21 november 2022 i Advitum Svarar, Blogginlägg

Denna bloggpost handlar om vad Windows Autopilot från Microsoft är och hur det fungerar. Vi kommer också att berätta om Advitums erfarenheter samt vilka kostnader som är förknippade med Windows Autopilot.

Vad är Windows Autopilot?

Ulf Lundh, Lösningsarkitekt hos Advitum

Windows Autopilot, eller Microsoft 365 Autopilot, är kortfattat en samling olika teknologier från Microsoft som tillsammans erbjuder en lösning för att konfigurera och förkonfigurera enheter utan manuella insatser.

Windows Autopilot kan också användas för att återställa enheter med en enkel process med minimal manuell hantering och en strömlinjeformad upplevelse för slutanvändaren.

Utmaningen

Traditionell distribution och underhåll av PC bygger i grund och botten på stationära PC som sällan saknar nätverkskontakt till företagsnätverket. Denna situation har dramatiskt förändrats och förutsättningarna ser helt annorlunda ut idag jämfört med tidigare, bland annat inom följande områden

 • Arbete sker från många olika platser/nätverk
 • Cyberhoten har ökat dramatiskt
 • Antalet applikationer / enheter har kraftigt ökat
 • Kravet på ”Always-ON” har kraftigt ökat

Samlat ger ovan punkter ett behov av hantering som Microsoft Autopilot tillgodoser på ett mycket effektivt sätt.

Hur fungerar Microsoft Autopilot?

Microsoft Autopilot är som sagt en samling med teknologier för att tillhandahålla en strömlinjeformad process för att distribuera, underhålla samt avveckla enheter i en modern IT-miljö.

Den övergripande processen kan enklast beskrivas med följande bild från Microsofts sida Learn.

 • Kunden beställer enheterna från leverantören som anpassar enheterna till kundens miljö så den blir dedikerad till en viss användare i kundens Azure AD.
 • Enheten levereras till slutanvändaren som startar enheten och loggar in med sin identitet i Azure AD.
 • Enheten anpassas sedan automatiskt med inställningar, applikationer och data efter vilken användare som ska ha enheten
 • Underhåll såsom patchning, applikationsunderhåll osv sker kontinuerligt under enhetens livstid
 • Funktionen Windows Autopilot Reset kan användas när som helst för att ”nollställa” enheten, exempelvis vid problem eller om en ny användare ska ta över enheten
 • Vid avveckling av enheten hanteras även det av Autopilot

Advitums erfarenheter

Advitum har hjälpt flertalet kunder med Microsoft 365 Autopilot och samlat på oss en hel del praktiska erfarenheter såsom exempelvis

 • Autopilot är väldigt effektivt i mindre komplexa miljöer med enklare applikationer
 • Begränsningar kring applikationer, certifikat osv finns fortfarande så viktigt med POC för att identifiera problem tidigt
 • Den stora effekten erhålls när man hanterar enheter som endast Azure AD-joined

Kostnader

Teknologierna som ligger till grund för Windows Autopilot ingår i Windows 11 och Windows 10 men processen kräver ett MDM-verktyg såsom exempelvis Microsoft Intune som ingår i majoriteten av de olika Microsoft 365-paketeringar som Microsoft tillhandahåller.

Utöver krav på operativsystem och MDM-verktyg tillkommer så klart arbetet med att implementera de olika teknologierna och även så klart ett implementationsprojekt för att förbereda organisationen för en utrullning.

Advitum har hjälpt flera organisationer med Windows Autopilot så tveka inte att höra av er till oss om ni vill diskutera kring våra erfarenheter eller få hjälp med implementationen.

Markus Persson

070-250 0817

markus.persson@advitum.se

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.