Bloggat – Har du testat en restore på ditt AD?

Publicerad 22 september 2018 i Blogginlägg

Roger Månsson, Advitum

Klockan 09:27 lördag morgon, IT-chefen ringer och berättar att ingen kan logga in i IT-systemen och butikerna öppnar 10:00 på 200 ställen runt om i Sverige. Efter 10 minuters felsökning via VPN konstaterar du att de två centrala domänkontrollanterna inte går att kontakta, troligen efter en patchning dagen innan. För varje timme som de 200 butikerna inte kan sälja innebär det ett inkomstbortfall på cirka 14 miljoner.

Detta är naturligtvis ett scenario som är en fullständig mardröm och ska inte kunna få ske men i många fall är det ändå ett händelseförlopp som KAN inträffa på grund av den komplexitet som finns i våra system idag.

I många fall blir konsekvenserna inte heller lika allvarliga som i fallet ovan men för de flesta organisationer är infrastrukturen kring Active Directory direkt avgörande för hela IT-miljöns funktion.

Vi på Advitum har genom åren arbetat mycket med hälsokontroller och återställningar av AD och har nu tagit fram ett upplägg som innebär att du som kund med en enkel och strukturerad metod kan säkerställa att du har förutsättningar att så fort som möjligt återställa funktionen i Active Directory samt i möjligaste mån undvika funktionsbortfall.

I korta drag ser upplägget ut enligt nedan

  1. Analys av nuläget (hälsokontroll genomförs om inte redan utförd)
  2. Rapport med förslag på åtgärder för att minimera funktionsbortfall
  3. Rapport med återställningsrutiner vid olika katastrofscenarier
  4. Praktisk återställningstest enligt återställningsrutiner

Om man följer denna enkla metod, dokumenterar och testar praktiskt så har man alla förutsättningar att slippa hamna i en liknande situation som den i inledningen.

Tveka inte att kontakta oss om du vill ha hjälp att genomföra ett projekt kring att säkerställa funktionen i ditt Active Directory.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.