VD har ordet

Publicerad 22 augusti 2017 i Nyheter

Markus Persson, Advitum

I snabb takt – utifrån egen förändringsvilja men även förändringar på marknaden – har Advitum växt till en spelare att räkna med inom IT-infrastruktur.

De sista 15 månaderna har varit väldigt intensiva och inneburit att vi ökat personalstyrkan med drygt 130%, från 6 till 14 medarbetare vilket i sin tur inneburit att vi har haft möjlighet att komma några steg närmare vår vision

”Att ha branschens mest nöjda kunder och medarbetare”.

Under senaste året har vi en kundnöjdhet på 97,4% vilket vi tycker är helt fantastiskt och jag vill passa på att tacka såväl Advitums medarbetare som våra kunder, stort tack.

Samtidigt är vi ödmjuka inför uppgiften att behålla kundservice och kundnöjdhet på den höga nivå vi lyckats uppnå, i en kraftigt växande organisation finns det alltid utmaningar som behöver hanteras och processer som behöver optimeras men vår absoluta övertygelse är att vi tillsammans ska kunna hjälpa dig som kund på ett ännu bättre sätt i framtiden.

Ett sätt att bli en bättre partner till våra kunder är att bredda våra kompetensområden vilket vi på Advitum tagit som ett gemensamt strategiskt beslut. Innebörden av detta är för våra kunder (nya och befintliga) att vi kan erbjuda ökade synergieffekter i våra olika kundprojekt och ökad effektivitet med kortare informationsvägar mellan resurser och i slutändan minskade kostnader för kunden.

Advitum har också under våren 2017 valt att anlita en extern styrelseordförande för att ytterligare säkerställa att vi fokuserar på rätt saker som genererar mervärde för våra kunder, både på kort och lång sikt.

De trender och förändringar vi ser inom IT-branschen idag, såsom Internet of Things, Cloud och Big Data, kommer successivt att påverka alla organisationer i olika omfattning och vår målsättning är att vara ett stöd för våra kunder i de förändringar och frågeställningar som kommer i samband med detta.

Sammanfattningsvis ser jag som VD väldigt positivt på Advitums framtida utveckling och tillsammans med nya och befintliga kunder kommer vi att skapa lösningar som verkligen gör skillnad.

Markus Persson
VD
Advitum

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.