Varför ska man anlita en Microsoft 365 Cloud Advisor?

Publicerad 7 november 2023 i Advitum Svarar, Blogginlägg

Utvecklingen inom digitalisering fortsätter att accelerera och vikten av att dra nytta av dess potential blir mer och mer avgörande för många organisationers framgång oavsett bransch.

Vi på Advitum har varit med på denna resa sedan 2010 och delar i detta blogginlägg med oss av våra erfarenheter kring vikten av att till fullo dra nytta av investeringar i Microsofts molntjänster i allmänhet och Microsoft 365 i synnerhet.

Utmaningen

Markus Persson, Advitum AB

Microsoft 365 är en molnbaserad plattform som erbjuder en mängd olika tjänster och funktioner för att öka produktiviteten, samarbetet och säkerheten i din organisation.

Att sköta sin Microsoft 365-miljö med lite personal kan vara en stor utmaning för många företag. Microsoft 365 är en plattform som ständigt utvecklas och förändras, och det krävs både kunskap och tid för att hålla sig uppdaterad och anpassa sig till de nya funktionerna och möjligheterna. Här är några av de utmaningar som kan uppstå när man har begränsade resurser för att hantera sin Microsoft 365-miljö:

Säkerhet

Microsoft 365 innehåller en mängd olika tjänster och verktyg som hanterar känslig information och data, samt på olika sätt skyddar mot intrång och cyberkriminalitet. Det är därför viktigt att ha en god säkerhetspolicy och rutiner för att skydda sig mot dataintrång, förlust eller läckage av information. Det kräver också att man har koll på vilka användare som har tillgång till vad, och att man regelbundet granskar och uppdaterar sin konfiguration, behörigheter och inställningar. Det kan vara svårt att hinna med detta om man har lite personal som ansvarar för IT-säkerheten.

Utbildning

Microsoft 365 erbjuder en rad olika funktioner och verktyg som kan öka produktiviteten, samarbetet och kreativiteten i organisationen. Men för att kunna utnyttja dessa till fullo måste användarna ha kunskap och färdigheter om hur man använder dem. Det kan vara en utmaning att erbjuda regelbunden och relevant utbildning till alla användare, särskilt om man har lite personal som kan hålla sig uppdaterad om de senaste nyheterna och tipsen om Microsoft 365.

Strategi

Microsoft 365 är inte bara ett tekniskt system, utan också en katalysator för förändring och innovation i organisationen. För att kunna dra nytta av detta måste man ha en tydlig strategi och vision för hur man vill använda Microsoft 365 för att stödja sina affärsmål och processer. Det kan vara en utmaning att skapa och kommunicera en sådan strategi, och att följa upp och mäta dess effekter, om man har lite personal som kan ägna sig åt detta.

Teknik

Microsoft 365 är en molnbaserad plattform som kräver vissa tekniska förutsättningar för att fungera optimalt. Det kan handla om att ha en stabil och snabb internetuppkoppling, att ha kompatibla enheter och operativsystem, eller att ha integrationer med andra system och applikationer. En annan mycket viktig del är att implementera de säkerhetsfunktioner som finns i Microsoft 365 på ett korrekt sätt. Det kan vara en utmaning att säkerställa att dessa förutsättningar finns och fungerar, och att lösa eventuella tekniska problem som uppstår, om man har lite personal som kan hantera detta.

Som du ser finns det många utmaningar med att sköta sin Microsoft 365-miljö med lite personal. Men det finns också lösningar och hjälp att få. En möjlig lösning är att anlita en extern partner som kan erbjuda stöd och service inom Microsoft 365. En sådan partner kan hjälpa dig med att skapa och genomföra en strategi, erbjuda utbildning och support, hantera säkerhet och teknik, och hålla dig uppdaterad om de senaste nyheterna och möjligheterna inom Microsoft 365.

Advitum 365 Cloud Advisor

Med tjänsten Advitum 365 Cloud Advisor får du tillgång till en dedikerad kontaktperson hos Advitum som hjälper dig med både strategiskt och operativt stöd inom alla delar av Microsoft 365. Du får också tillgång till Advitums samlade kompetens och expertkonsulter vid olika projekt och uppdrag.

Advitum 365 Cloud Advisor innebär bland annat att Advitum hjälper dig med:

  • Kontinuerligt arbete med IT-säkerhet i Microsoft 365, inklusive hantering av kritiska larm och genomgång av relevanta rapporter.
  • Månadsmöten med fast agenda, där ni diskuterar nyheter, uppdateringar och aktiviteter inom Microsoft 365.
  • Kontroll av efterlevnad av olika regelverk, som ISO, CIS, NISv2 och andra som är relevanta för din verksamhet.
  • Implementationer, felsökningar och analyser av olika funktioner och tjänster inom Microsoft 365, som exempelvis Teams, SharePoint, Exchange, OneDrive, Power Platform och Azure.

Fördelarna med Advitum 365 Cloud Advisor är många. Du får en effektiv och säker IT-miljö som är anpassad till dina verksamhetsbehov och mål. Du får också en partner som håller dig uppdaterad och informerad om de senaste nyheterna och möjligheterna inom Microsoft 365. Du slipper lägga tid och pengar på att utbilda och rekrytera personal med rätt kompetens inom Microsoft 365. Och du får en trygghet i att veta att du har en expert som står vid din sida och hjälper dig vid behov.

Kostnaden för Advitum 365 Cloud Advisor är en grundavgift per månad Om du vill veta mer om tjänsten eller boka ett möte med en av Advitums experter, kontakta oss HÄR

Advitum 365 Cloud Advisor är en tjänst som kan hjälpa dig att få ut det mesta av din Microsoft 365-miljö. Om du vill ha en partner som kan ge dig både strategiskt och operativt stöd inom alla delar av Microsoft 365, är Advitum 365 Cloud Advisor ett bra alternativ för dig.

Markus Persson

070-250 0817

markus.persson@advitum.se

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.