Varför är Microsoft Security Mission65 så viktigt?

Publicerad 9 maj 2023 i Advitum Svarar, Blogginlägg

Mission65 är ett initiativ som tagits av Microsoft baserat på att man identifierat att alldeles för många kunder har för låg IT-säkerhet i sin Microsoft 365/Azure miljö. 

Microsoft Secure Score i sin tur är ett centralt värde i alla organisationers Microsoft 365/Azure miljö som på ett visuellt enkelt sätt beskriver på vilken nivå man ligger på avseende IT-säkerhet i Microsoft Cloud. 

Initiativet innebär att Microsoft mycket starkt rekommenderar sina kunder att minst ha ett värde på 65 över tid för att ha ett tillräckligt bra skydd mot olika typer av cyberkriminalitet. 

Vår erfarenhet på Advitum senaste året baserat på de ökande antalet incidenter vi fått hjälpa till att hantera hos våra kunder är att det är oerhört viktigt att kontinuerligt arbeta med sitt Secure Score.  

Majoriteten av de incidenter vi har hjälpt till med hade aldrig hänt om kunden i fråga haft ett Secure Score över 65 så det finns verkligen stora incitament att lägga tid och resurser på detta arbete. 

Numera är det inte en fråga om man kommer att bli utsatt för ett lyckat hackningsförsök, utan snarare när

Seth Lindholm, Lösningsarkitekt hos Advitum

Självklart dyker det då upp några följdfrågor, framför allt för de som kanske inte arbetat med denna typ av frågor tidigare. 

Hur kan man komma i gång med sitt arbete kring Mission65? 

Vi på Advitum har hjälpt många av våra kunder att uppnå ett värde på minst 65 och har således stor erfarenhet av att strukturerat och strategiskt höja nivån och det görs enklast genom att använda den prioriterade åtgärdslistan som finns i Microsofts portal för Secure Score. 

Vilka konsekvenser får det för organisationen?

Ökad IT-säkerhet innebär ju oftast en viss påverkan på användare och administratörer, vilket även är fallet när man arbetar med Mission65, men med erfarenhet och bra planering minimerar man påverkan på organisationen. 

Vilka är de vanligaste bristerna idag? 

Det vi på Advitum oftast ser är stulna identiteter vilket i sin tur leder till att en hackare är på ”insidan” med allt vad det innebär. Stulna identiteter kan i sin tur bero på antingen för låg Secure Score och/eller för låg ”security awareness” hos användarna. 

Ulf Lundh, Lösningsarkitekt hos Advitum

  Hur kan vi på Advitum stötta er organisation? 

  Advitum har flera expertkonsulter som i många år arbetat med att hjälpa våra kunder med IT-säkerhet i sin Microsoft-miljö och första steget är att vi bokar ett kort möte (30 min) för att få en snabb inblick i den nuvarande situationen för att därefter kunna ge ett korrekt förslag på åtgärder. 


  Vill du boka ett förutsättningslöst möte med oss på Advitum skicka då ett mail till markus.persson@advitum.se

   Markus Persson

   070-250 0817

   markus.persson@advitum.se

   Tillbaka

   Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

   Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.