Rekommendationer från MSB gällande senaste tidens cybersäkerhetsincidenter

Publicerad 13 december 2022 i Nyheter

Ett antal cybersäkerhetsincidenter av olika slag påverkar svenska verksamheter för tillfället. Både privata och offentliga aktörer är drabbade. MSB och den nationella funktionen CERT-SE vill uppmana verksamheter till att ha en ökad bevakning av sin it-miljö för att kunna upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.

Detta i syfte att kunna motstå och hantera olika typer av cybersäkerhetsincidenter – både angrepp och exempelvis driftstörningar – utan att verksamheten påverkas. I Sverige har både offentlig och privat verksamhet den senaste tiden drabbats av cybersäkerhetsincidenter, i form av exempelvis utpressningsvirus (ransomware), överbelastningsangrepp (DDoS) men även av generella driftstörningar.

Funktionen CERT-SE vid MSB, som har till uppgift att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter, är i kontakt med drabbade aktörer och följer händelserna.

– Vi kan inte kommentera några incidenter specifikt eller uttala oss om eventuella samband mellan den senaste tidens incidenter. Oftast är det andra typer av orsaker än angrepp som ligger bakom parallella it-störningar. Exempelvis att flera verksamheter använder tjänster från samma leverantör eller en produkt som visar sig ha en sårbarhet som utnyttjats brett, Anna Lagerkvist, handläggare cybersäkerhet på CERT-SE.

– Vi ser att det säkerhetspolitiska läget innebär ett ökat intresse och en större medvetenhet kring it-säkerhetsfrågor och att många verksamheter jobbar aktivt med att förbättra sin motståndskraft, säger Anna Lagerkvist.

Det är svårt att helt skydda sig från angrepp, men förebyggande åtgärder som kontinuerligt it-säkerhetsarbete med bra rutiner för säkerhetskopiering och återställning av system samt utbildning av personal, underlättar hanteringen och begränsar skadan. För att undvika driftstörningar och kostnader för nedtid och hantering är det viktigt att löpande att prioritera säkerhetsunderhåll av it-miljön, även om vissa av dessa åtgärder kan innebära kortare avbrott i tjänsterna. Man bör också utforma en kontinuitetsplan för att verksamheten ska kunna bedrivas trots störningar eller bortfall av tillgängliga it-system.

Rekommenderade åtgärder (samtliga är en bedömning som verksamheten själv behöver göra):

  • Se till att använda tvåfaktorsautentisering och se över era återställningsrutiner.
  • Håll koll på aktiviteten i loggar, på administratörskonton och generellt i it-miljön, för att kunna upptäcka avvikelser i ett tidigt skede.
  • Se över vilka tjänster i nätverket som är internetuppkopplade, inklusive fjärråtkomstlösningar.
  • Överväg att stänga av trafiken till de nätverk och applikationer som inte är verksamhetskritiska, samt om trafik från länder som organisationen normalt inte ser trafik från/till bör blockas/geofiltreras.
  • Se till att det finns tillräckliga loggar över de tjänster som används och att dessa sparas i minst tre månader, och gärna längre än så.

CERT-SE rekommenderar alla verksamheter att se över sin cyberhygien och hur man kan skydda sig som användare. Mer information finns på cert.se: https://www.cert.se/2022/12/cybersakerhetsincidenter-drabbar-svenska-verksamheter-se-over-era-it-miljoer

MSB och funktionen CERT-SE, Sveriges nationella CSIRT (computer security incident response team), har kontinuerlig omvärldsbevakning och samverkan med såväl offentlig som privat sektor. CERT-SE samverkar även med Nationellt cybersäkerhetscenter kring utvecklingen i pågående ärenden. CERT-SE har beredskap dygnet runt om det finns behov av tekniskt stöd eller rådgivning kring pågående incidenter. Vi tar gärna emot utdrag från era loggar och/eller försök till nätfiske om ni upptäcker något misstänkt, mejla då till cert@cert.se. Finns brottsmisstanke bör incidenten även polisanmälas.

Vill du veta mer om Advitums tjänster för IT-säkerhet finns det mer information här

Pressmeddelandet på MSB:s hemsida går att läsa här

Robert Kitanovski

070-681 20 29

robert.kitanovski@advitum.se

Kontakta oss

Fyll i formuläret så hör vi av oss inom kort!
Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.