Öka Cybersäkerheten genom Nätverkssegmentering i IT-och OT Miljöer!

Publicerad 1 mars 2024 i Advitum Svarar, Blogginlägg

Cybersäkerhet har blivit en allt viktigare fråga både inom IT- och OT-miljöerna, men är vi verkligen medvetna om hoten och tar dem på allvar? Det är avgörande att inte underskatta behovet av att granska och förstå hotbilden, särskilt med tanke på den ökande integrationen mellan OT- och IT-system samt molnet. 

I denna bloggartikel diskuterar vi vikten av att säkra både IT- och OT-miljöer och hur nätverkssegmentering kan vara en effektiv metod. Genom att skapa virtuella barriärer och dela upp nätverket i separata segment kan man isolera och skydda olika delar av infrastrukturen. 

(För att läsa ett mer utförligt inlägg om att öka cybersäkerheten genom nätverkssegmentering klicka här.)

Vad är Nätverkssegmentering? 

Jörg Wiesemann, Advitum AB

Nätverkssegmentering handlar om att dela upp nätverket i separata segment eller subnät för att skapa oberoende enheter och därigenom minska risken för säkerhetshot och deras spridning inom nätverket. Detta är särskilt relevant när IT- och OT-miljöerna samverkar allt mer. 

Segmentering i OT-Miljöer

Inom OT-nätverk kan segmentering skapa motståndskraft och robusthet i den digitala infrastrukturen. Det ger organisationen kontroll över cybersäkerheten, regelöverenskommelser, incidenthantering och operativ effektivitet. Genom att isolera potentiella hot till specifika segment kan man minimera störningar och bevara produktiviteten. 

Utmaningar och Lösningar

Implementering av nätverkssegmentering kan möta utmaningar, särskilt i äldre system. Det kräver noggrann planering och strategi, inklusive utvärdering av befintliga system och identifiering av kompatibilitetsproblem. För att minimera driftstörningar är tester och noggrann planering avgörande. 

  Samverkan mellan OT och IT

  Balansen mellan hantering av cybersäkerhet i OT och IT-miljöer kan vara utmanande. Öppen kommunikation och samarbete mellan IT- och OT-team är avgörande för att skapa harmoni. Regelbundna möten och kunskapsöverföring kan underlätta integrationen. 

  Utmaningar i Industriella Miljöer 

  I industriella miljöer varierar implementeringen av segmentering beroende på konfiguration, maskiner och processer. Följande branschstandarder och regler är viktiga för att uppnå överensstämmelse, IEC 62443 och ENISA som förslagit en reviderad version av Purdue modellen Good Practices for Security of the Internet of Things in the context of Smart Manufacturing.  Vilken lösning man väljer skall framkomma i kravbilden på vad man kommer fram till i analysfasen och vilka effektmål man ha att uppnå.

  Underhåll och Förvaltning 

  En högre säkerhetsnivå kräver precision i hantering och förvaltning. Tydligt ägarskap, klara policys och regelbundna granskningar är avgörande för att upprätthålla säkerheten över tiden.  

  Slutsats och Framtida Åtgärder 

  Att implementera nätverkssegmentering i industriella miljöer innebär utmaningar, men med noggrann planering och strategi kan dessa övervinnas. En proaktiv strategi, utbildning och tydliga operativa mål är avgörande för att förbättra säkerheten och efterlevnaden av regelverk.  Sammanfattningsvis, för att öka cybersäkerheten är det nödvändigt att vara proaktiv och strategisk. Genom att följa tydliga steg, inklusive analys, design, implementation och efterlevnad, kan organisationer skapa robusta och motståndskraftiga nätverksstrukturer. Att ta hoten på allvar och involvera hela organisationen är nyckeln till en säkrare digital framtid. 

  För att läsa ett mer utförligt inlägg om att öka cybersäkerheten genom nätverkssegmentering klicka här.


  Vill du veta mer om både IT- och OT-miljöer så kontakta gärna Jörg Wiesemann på Advitum.

  Jörg Wiesemann

  Telefon: 073-504 79 18
  E-Post: jorg.wiesemann@advitum.se

  Tillbaka

  Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

  Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.