Nordiska företagsledare anser att AI kommer ha större inverkan än internet och smartphones!

Publicerad 24 maj 2024 i Advitum Svarar, Blogginlägg, Nyheter

En av de största undersökningarna av sitt slag, omfattande 24 länder och tolv olika branscher, visar hur AI kommer att forma och påverka företagens verksamheter i framtiden.


 • Nordiska företagsledare tror att effekten av AI kommer att vara större än, eller lika stor som, den effekt internet (52 procent) och smartphones (55 procent) har haft.
 • I Norden säger 31 procent av de tillfrågade att de vill vänta och se hur andra företag och branscher använder AI innan de fattar beslut. Samtidigt svarar 20 procent att de är villiga att ta risker genom att experimentera med AI för att dra maximal nytta av tekniken.
 • En tredjedel av de nordiska företagsledarna (35 procent) vill bygga sina egna stora (LLMs) och små (SLMs) språkmodeller. Globalt är motsvarande siffra 51 procent.
 • Mer än åtta av tio (86 procent) företagsledare globalt har redan implementerat AI för att förbättra befintliga intäktsströmmar eller skapa nya.

Detta visar resultaten i Tata Consultancy Services (TCS) globala AI-undersökning, TCS AI for Business Global Study, som nyligen släppts. Den omfattande rapporten mäter AI-införande och dess inverkan på företag, baserat på svar från nästan 1300 vd:ar och andra ledande befattningshavare från 24 länder, inklusive Sverige, Norge, Finland och Danmark. Rapporten visar att 69 procent av företagen (65 procent i Norden) är mer fokuserade på att använda AI för att stimulera innovation och öka intäkterna snarare än på produktivitetsförbättringar eller kostnadsoptimering.

Rapporten visar även att 65 procent av cheferna globalt motsätter sig att AI skulle vara en avgörande faktor för deras konkurrenskraft, med en ännu högre siffra i Norden på 72 procent. Cheferna anser i stället att mänsklig kreativitet, inte AI, kommer att vara avgörande för att upprätthålla konkurrensfördelar. Trots diskussioner om AI:s inverkan på arbetskraften menar en majoritet av de tillfrågade cheferna att medarbetarna kommer att fortsätta vara det som särskiljer deras företag från konkurrenterna, vilket går emot farhågor om att AI helt skulle ersätta stora delar av personalstyrkan. Dock förväntar sig knappt hälften (45 procent) att anställda kommer att behöva använda generativ AI för att utföra sina arbetsuppgifter inom tre år.

Även om många chefer inte ser AI som en ensam avgörande faktor för konkurrenskraft, pekar svaren på viktiga användningsområden för AI i företagen. De flesta menar att AI kommer att förbättra mänskliga förmågor och möjliggöra för människor att fokusera på mer kvalificerade arbetsuppgifter som kräver kreativitet och strategiskt tänkande.

Samtidigt använder endast fyra procent AI på ett sätt som har förändrat deras verksamhet, och nästan en fjärdedel (24 procent) har inte kunnat ta sig längre än den inledande undersökningsfasen. Nordiska företag identifierar tre stora utmaningar vid införandet av AI: befintlig IT-infrastruktur, kundavtal och -relationer samt nuvarande IT-tjänsteleverantörer.

Här är ytterligare viktiga insikter från rapporten:

 • Nordiska företagsledare är mest positiva över AI:s potentiella effekt på deras verksamheter (Norden: 58 procent, Kontinentaleuropa: 53 procent, Storbritannien och Irland: 50 procent).
  • Över hälften av organisationerna globalt (59 procent) och i Norden (57 procent) använder redan, eller håller på att införa, AI. Samtidigt planerar 72 procent av företagen i Norden (globalt: 55 procent) att omarbeta strategi, verksamhetsmodell eller erbjudanden för att dra nytta av AI.
  • 24 procent av de nordiska cheferna har ännu inte genomfört utforskningsfasen för AI medan 31 procent håller på att städa sina data för att flytta dem till molnet som förberedelse för att använda AI.
  • Endast fyra procent av de nordiska cheferna säger att AI i nuläget är en differentierande faktor för verksamhetstransformation.

  Omkring 40 procent av de tillfrågade säger att de fortfarande har mycket arbete kvar innan de kan dra full nytta av AI. Undersökningen belyser behovet för företag att anta ett mer strategiskt förhållningssätt till AI-antagande och utveckla rätt KPI:er för att mäta teknikens inverkan på verksamheten.

   Robert Kitanovski

   070-681 20 29

   robert.kitanovski@advitum.se

   Tillbaka

   Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

   Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.