Karlshamns kommun – Projektledning

Behovet

Karlshamns kommun har beslutat att slå samman skolans och administrationens Active Directory för att minska administration och förenkla för kommunens och skolans IT-användare. I samband med det upplevdes ett behov av externt stöd i form av erfarenhet kring projektledning och kompetens i liknande projekt.

Lösningen

Tillsammans med Advitum togs en övergripande projektplan fram baserad på kommunens förutsättningar i kombination med Advitums erfarenheter i liknande projekt. Följande framgångsfaktorer identifierades.

  • Projektmöte veckovis för maximal framdrift i projektet
  • Samarbetsplattform i Teams
  • Kompetens och resursstöd från Advitum under hela projektet

“Min roll i projektet var att delta i styrgruppen samt att jag naturligtvis var inblandad genom att jag är linjechef för kommunens resurser i projektet. Erfarenheten är att det är väldigt få projekt som genomförts lika friktionsfritt som detta projekt, en stor eloge till kommunens och Advitums resurser som samarbetat på ett föredömligt vis”

Einar Berntsson IT-chef Karlshamns kommun

Resultatet

Resultatet av projektet blev att cirka 3 000 klienter och 5 000 användare migrerades från skolans domän till administrationens domän under höstlovet 2019 med mycket gott resultat och i princip inga störningar för användarna. Det långsiktiga resultatet för kommunen är att mycket dubbeladministration undviks samtidigt som högre säkerhet kan uppnås genom att färre anpassningar behöver genomföras och färre system behöver underhållas.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 08 17

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.