Electra Sweden AB – Cisco ASA

Behovet

Electra Sweden AB har en lång tradition inom hemelektronik och telekom och Electras erbjudande har utvecklats i takt med marknadens förändringar och behov. Idag erbjuder Electra koncept och tjänster inom handel och logistik till butikskedjor, e-handlare och företag inom alla tänkbara branscher. Med kunder inom hela Norden ställs stora krav på ändamålsenliga IT-lösningar, bland annat för åtkomst.

Lösningen

Med hjälp av Ciscos brandväggslösning Cisco ASA har man tillsammans med Advitum implementerat en åtkomstlösning där mer än 100 butiker dagligen ansluter till Electras centrala butikssystem på ett säkert och enkelt sätt.

· Central redundant Cisco ASA
· 1 st Cisco ASA i varje butik
· Central uppdatering och hantering av hela lösningen

“Vår IT-avdelning är förhållandevis liten och vi har ingen möjlighet att ha spetskompetens inom alla områden.

Genom samarbetet med Advitum kring Cisco ASA kan vi avlasta vår IT-avdelning samtidigt som vi vet att vi får en kompetent och erfaren konsult som kan vår IT-miljö”

Ola Schwarz, Head of strategic business development, på Electra Sweden AB

Resultatet

För Electra innebär lösningen med Cisco ASA att man som leverantör av butikssystem kan erbjuda en flexibel, kostnadseffektiv och säker lösning som en del i ett helhetskoncept. För slutkunden medför lösningen en transparent och enkel uppkoppling.

Vill du veta mer?

Kontakta Jonny Wihl

jonny.wihl@advitum.se
070-250 72 05

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.