Elajo – Microsoft 365 Workshop

Behovet

Elajo är ett av Sveriges ledande el-, mekanik- och energiföretag med bred kompetens och kunnig personal. Med fokus på energieffektivisering, hög kvalité och unika lösningar vill vi öka våra kunders konkurrenskraft och vara en attraktiv affärspartner. Som många andra organisationer är Elajo mitt uppe i en molnresa vilket innebär många nya utmaningar.

Lösningen

Elajo valde att anlita Advitum för att genomföra en heldags workshop kring Microsoft 365 där syftet var att stödja Elajo i den fortsatta molnresan genom följande moment

  • Genomgång av nuläge
  • Genomgång Microsofts olika licensalternativ
  • Genomgång aktuella utmaningar / frågeställningar
  • Gemensam handlingsplan för nästa steg på kort och lång sikt

“Vi hade kört fast internt inom några områden kring vår molnresa och med Advitums erfarna konsult som genomförde Workshopen kunde vi tillsammans reda ut hur vi på bästa sätt tar oss vidare med både IT-säkerhet och användarvänlighet som fokus”

Per Olofsson IT-chef

Resultatet

För Elajo innebar Workshopen att många frågeställningar och utmaningar kunde kartläggas och utredas samtidigt som workshopen även innebär en kompetenshöjning för Elajos IT-avdelning. Med handlingsplanen som också var ett resultat av workshopen blir det framtida arbetat med molnresan också betydligt enklare och mer strukturerad.

Vill du veta mer?

Kontakta Marcus Ekström

marcus.ekstrom@advitum.se
072-200 99 56

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.