Bitus AB – Ökad säkerhet med Microsoft 365

Behovet

Bitus AB är en koncern inom skogsindustrin som producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror. Koncernen finns på många olika geografiska lokationer vilket ställer stora krav på möjligheter att kunna samarbete vilket har medfört att man nu valt att implementera Microsoft 365 som plattform för samarbete och IT-säkerhet.

Lösningen

Tillsammans med Advitum genomför Bitus en satsning på att implementera Microsoft 365 E3 för att erhålla en ännu högre IT-säkerhet än tidigare och bland annat har följande insatser genomförts eller är planerade att genomföras

  • Uppdatering till senaste versionen av Windows 10
  • Implementation av så kallad Conditional Access kopplat till Multifaktor Authenticiering vilket skyddar användarens identitet på ett mycket bra sätt.
  • Implementation av enhetshantering för att öka säkerheten på datorer och mobila enheter där data annars ofta ligger oskyddat.
  • Implementation av ATA (Advanced Threat Protection) för övervakning av intrångsförsök och ovanliga händelser

“Vi valde Microsoft 365 för att höja vår IT-säkerhet och samtidigt erhålla en integrerad, enhetlig och centraliserad miljö för att hantera vår IT-säkerhet och samtidigt öka effektiviteten för användarna”

Jens Nordborg IT Chef Bitus

Resultatet

För användarna innebär lösningen att man inte i samma omfattning  riskerar att få känslig information spridd på nätet eller information stulen eller krypterad. För IT-avdelningen öppnas  möjligheter att styra, anpassa och monitorera vilka hot som finns men även erhålla så kallat “zero-day protection” vilket innebär att även okända hot kan hanteras och stoppas. Utöver detta har åtgärderna inneburit att risken att bli utsatt för någon typ av cyberkriminalitet minimeras nu och i framtiden.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

Markus Persson
070-250 0817

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.