Microsoft Azure Workshop - Kurs/utbildning för företag - Advitum

Microsoft Azure Workshop

Advitums Azure Workshop är en heldagsworkshop vars syfte är att hjälpa dig som kund att definiera ett nuläge samt skapa en handlingsplan kring Microsoft Azure baserat på möjligheter och begränsningar i kundens organisation samt strategier och visioner kring nyttjande av molntjänster.

Efter utförd workshopdag kommer Advitum att sammanställa resultatet i en skriftlig rapport med nuläge samt beslutad handlingsplan.

Vill du veta mer?

Kontakta Stefan Hultgren

stefan.hultgren@advitum.se
070-597 52 97

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.