Workshops

Workshops

Numera är en användares digitala identitet kanske det viktigaste skyddet mot olika typer av cyberkriminalitet.

Att exempelvis livscykelhantera organisationens användarkonton, utbilda slutanvändare i IT-säkerhet samt ha rätt nivå på olika skyddsmekanismer kopplade till ett användarkonto är idag extremt viktigt.

Genom att välja Advitums tjänster kopplade till Identitet kan ni lugnt lämna över ansvaret till oss och istället fokusera mer på er organisations kärnverksamhet.

Azure Getting Started

Microsoft Azure är en komplett molnplattform med mycket stort utbud och många möjligheter. Det är enkelt att komma i gång men att få allt korrekt, kostnadseffektivt, skalbart och säkert är en annan sak.

Fortinet Fortianalyzer

Med hjälp av produkten Fortinet FortiAnalyzer genomför vi tillsammans med dig som kund en workshop där vi tillsammans gör en genomlysning av nätverkstrafiken i er miljö.

IT-säkerhetsanalys

Med hjälp av verktyget CSAT (Cybersecurity Assessment Tool) från företaget QS Solutions genomför Advitum tillsammans med dig som kund en genomlysning av er IT-miljö avseende IT-säkerheten.

Microsoft Defender XDR

Microsoft Defender XDR är en XDR-lösning som automatiskt samlar in, korrelerar och analyserar signal-, hot- och aviseringsdata från hela Microsoft 365-miljön. Inklusive klienter, servrar, e-post, appar och identiteter.

Microsoft Defender for Endpoint

Microsoft Defender för Endpoint är en säkerhetsplattform för klienter och servrar som utformats för att hjälpa företagsnätverk att förhindra, identifiera, undersöka och reagera på avancerade hot.

Microsoft Purview

Microsoft Defender för Endpoint är en säkerhetsplattform för klienter och servrar som utformats för att hjälpa företagsnätverk att förhindra, identifiera, undersöka och reagera på avancerade hot.

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.