Bloggat-Framtidssäkra ditt företag med Microsoft Azure

Publicerad 7 maj 2024 i Advitum Svarar, Blogginlägg, Nyheter

Molntekniken har revolutionerat hur företag och organisationer hanterar sina digitala resurser. Bland de olika molntjänsterna som finns på marknaden har Microsoft Azure snabbt etablerat sig som den ledande aktören. Med en imponerande uppsättning av funktioner och fördelar erbjuder Azure en kraftfull plattform för att driva innovation och tillväxt i dagens digitala landskap.

Låt oss titta på några av de viktigaste fördelarna med att välja Microsoft Azure för ditt företag eller organisation:

1. Skalbarhet och flexibilitet

Den förmodligen främsta fördelen med att använda Azure är dess skalbarhet. Oavsett om ditt företag växer snabbt eller behöver anpassa sig till förändrade marknadsförhållanden, kan Azure enkelt skalas upp eller ner efter behov. Genom att använda molnresurser kan du undvika att investera i dyr hårdvara som sällan används till fullo utan i stället endast betala för de resurser du faktiskt använder. Detta gör att skalbarheten ger ditt företag en strategisk fördel då man snabbt kan ställa om beroende på rådande behovsbild.

2. Pålitlighet och tillgänglighet

Microsoft Azure erbjuder en extremt hög nivå av tillgänglighet och pålitlighet tack vare dess globala nätverk av datacenter och redundanta infrastrukturer. Med sina många datacenter över hela världen kan Azure säkerställa minimal nedtid och maximal prestanda för dina applikationer och tjänster.

3. Säkerhet och efterlevnad

c

Säkerhet är av yttersta vikt i dagens digitala värld, och Azure erbjuder omfattande säkerhetsfunktioner för att skydda din data och dina applikationer. Med funktioner som avancerad datakryptering, identitets- och åtkomsthantering, samt kontinuerlig övervakning och hotanalys, kan Azure hjälpa till att hålla dina affärsdata säkra och efterleva branschspecifika regler och standarder.

  4. Mångsidighet och integration

  Woman scrolling on a laptop

  Azure erbjuder en mångfald av tjänster och verktyg som kan anpassas efter dina specifika behov och arbetsbelastningar. Oavsett om du behöver molnbaserad lagring, databashantering, AI och maskininlärningstjänster, IoT-lösningar eller något annat, har Azure en lösning som passar dig. Dessutom integreras Azure sömlöst med andra Microsoft-produkter och -tjänster, vilket gör det enkelt att skapa och hantera en helhetslösning för ditt företag.

  5. Kostnadseffektivitet

  Genom att använda molnbaserade resurser kan företag minska sina IT-investeringskostnader och i stället endast betala för de resurser de faktiskt använder. Med Azure’s flexibla prismodeller och skalbara prestanda kan du optimera din IT-budget och få mer värde för varje investerad krona

  6. NIS 2 och Azure

  Det nya europeiska direktivet för cybersäkerhet, Nätverks- och informationssäkerhetsdirektivet (NIS2), är en viktig milstolpe för att öka säkerheten mot cyberattacker inom EU. Det kräver att organisationer etablerar en miniminivå för säkerhetsåtgärder för att minska riskerna för attacker och förbättra den totala cybersäkerhetsnivån. NIS2 förväntas träda i kraft i oktober 2024 och representerar det mest omfattande direktivet hittills.

  Microsoft Security-lösningar är utformade för att hjälpa organisationer hantera säkerhetsrisker, försvara sig mot cyberattacker och minimera effekterna av cybersäkerhetsincidenter. Genom att följa Microsofts Zero Trust-principer och plattformsmetod kan organisationer ligga i linje med NIS2-målen och öka sin cybersäkerhet.

  Advitums efrarenheter och vår Azure-Workshop

  Microsoft Azure är i vår mening inte bara en molntjänst, det är en strategisk partner för företag och organisationer som strävar efter att driva innovation, öka produktiviteten och förbättra kundupplevelsen. Med sina omfattande funktioner, pålitlighet och säkerhet, är Azure en kraftfull plattform som kan hjälpa dig att framtidsäkra ditt företag i den digitala eran. En investering i en molnteknik som Azure är inte bara ett tekniskt beslut utan framför allt ett strategiskt affärsbeslut.  Advitums Azure-Workshop
  Advitum har tagit fram en workshop vi kallar för ”Azure Getting Started” där vi under en halvdag tillsammans med er som kund går igenom grundläggande delar inom Azure.

  Workshopen delas upp i följande delar

  1. Uppstartsmöte
  2. Förberedelser av er Microsoft Tenant, utförs av Advitum tillsammans med er som kund.
  3. Insamling av data och förberedelser inför workshop.
  4. Workshop en halvdag (cirka 4 timmar)
  5. Rapport med nästa steg

   Resultatet blir en rapport som består av tydliga förbättringsförslag och nästa steg för er som kund. I den mån det är möjligt så ingår även tidsuppskattning på åtgärd.
   Läs mer om workshopen via denna länk https://advitum.se/it-som-tjanst/workshop/azure-getting-started/

  Ta gärna kontakt med någon av våra Azure-experter på Advitum för en förutsättningslös diskussion. Håll även utkik efter vår serie av ”Azure-webbinarier” vi kommer köra med start efter sommaren.

  Robert Kitanovski

  070-681 20 29

  robert.kitanovski@advitum.se

  Tillbaka

  Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

  Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.