Bloggat – Är WaaS slutet för stora klientutrullningsprojekt?

Publicerad 19 september 2019 i Advitum Svarar, Blogginlägg

Marcus Wahlstam, Advitum

Sedan 2018-09-06 har Microsoft förändrat livscykeln på Windows 10-versioner, kortfattat kan man dela in det i tre olika spår man kan välja:

 1. Uppdatera till senaste Windows 10-versionen (två gånger/år)
 2. Uppdatera till enbart vår-releaser (xx03, tex 1903) med support på 18 månader
 3. Uppdatera till enbart höst-releaser (xx09, tex 1809) med support på 30 månader för Enterprise och Education. För Professional är det enbart 18 månader.

Scenario 1 ger väldigt korta perioder för test och pilot-utrullning, samt åtgärder av problem.

Scenario 2 ger i princip 6 månaders test- och utrullnings-period innan alla datorer måste vara uppgraderade (från tex 1803 -> 1903)

Scenario 3 ger maximalt 18 månaders test- och utrullnings-period innan alla datorer måste vara uppdaterade. Dock blir konsekvensen av för lång test- och utrullningsperiod att innan man är klar hinner en ny release komma.

Att hoppa över en höst-release innebär att test och utrullning måste vara klar på under 6 månader. Man kommer ju också under upp till 18 månader ha en gammal version av Windows 10 som saknar nya funktioner, däribland också nya säkerhetsfunktioner.

Tredje alternativet tror vi att de flesta kommer att välja. Detta är dock enbart tillgängligt för Windows 10 Enterprise och Education. Sitter ni med Windows 10 Professional är det enbart 18 månaders support även på höst-releaser.

För att se slutdatum för support på släppta Windows 10-versioner, se https://support.microsoft.com/en-us/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet eller se bilden nedan.

Windows 10 as a Service är som ni märker ett hamsterhjul som hela tiden måste snurra, till skillnad från innan (med tex Windows 7) då man hade ett implementations-projekt och sedan var det klart. Nu är det ett projekt återkommande varje år. När det ena är klart är det dags att påbörja ett nytt för nästa Windows 10-version.

Det som bland annat bör ses över och testas vid varje version är:

 • Uppdatera till senaste Microsoft Security Compliance Toolkit
 • Exkluderingar till ovan för organisationens behov
 • Drivrutiner till aktuella modeller (kan behövas installeras nya drivrutiner innan det ens går att uppgradera Windows pga kompatibilitetsproblem)
 • BIOS-uppdateringar
 • Tester av standard-applikationer, övriga applikationer får pilotgrupperna komma fram till om de fungerar eller ej.
 • Tredjeparts Antivirus
 • Testkörningar av uppgraderingar, nyinstallationer och ominstallationer.

De övergripande faser inom Windows as a Service ser vi är följande:

 • Intern test av ny release på IT-avdelningen. Om man vill ligga steget före så kör man Windows Insider-builds.
 • Åtgärder av problem som upptäckts i interna testerna
 • Utrullning till testgrupper. Dessa grupper bör vara spridda över hela organisationen och även olika datormodeller för att fånga upp även drivrutinsproblem.
 • Åtgärder av problem som upptäckts i pilot-testerna
 • Utrullning till övriga verksamheten under lite längre tid så inte alla påverkas om något oupptäckt problem skulle uppstå. Detta kallas Deployment Rings hos Microsoft.

Vill ni veta mer om WaaS och vad det innebär, anmäl dig till vårt kundevent 17 oktober i Kalmar, se mer info på https://advitum.microsoftcrmportals.com/event/speakers?id=Advitums_Inspirationsdag_17_Okt1638314475

Självklart går det också bra att kontakta någon av våra klienthanteringsexperter Marcus Wahlstam eller Mårten bergh, se advitum.se/kontakt

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.