Bloggat – Viktigt om policies i Netscaler 13.x

Publicerad 28 december 2018 i Blogginlägg

Seth Lindholm, Advitum

En av de stora styrkorna med Citrix ADC (tidigare Citrix Netscaler) är den enorma flexibilliteten med de olika policies som kan användas i olika moduler. Policies består av logiska uttryck, så kallade regler. Utfallet av dessa regler styr sedan vilka actions som ska ske och vad som händer med trafiken genom Citrix ADC.

I början användes så kallade ”Classic” policies men i takt med att komplexiteten ökade infördes mer kraftfulla policies som helt logiskt kallades ”Advanced”.

All frid och fröjd, båda varianterna hade stöd och kunde användas parallellt, tills nu. I och med version 13 av Citrix ADC (släpps troligen Q2 2019) kommer möjligheten att använda Classic Policies att avvecklas.

Varför går man då bort från Classic expressions till Advanced?

Det korta svaret är att Advanced policies bygger på Klass och Objekt vilket är betydligt mer universellt än hur Classic expressions fungerade.  Du kan granulärt till exempel bygga ett expression som bara slår på en filändelse och därmed inte köra utvärderingen av ditt expression mot hela siten, utan istället bara köra det mot de filer som har rätt ändelse.

Hur påverkar det min organisations Citrix ADC miljö?

För att ta reda på det krävs en liten utredning kring hur många samt vilken typ av policies som används, vissa Classic Policies går att konvertera med automatik med ett verktyg från Citrix som heter NSPEPI. Vår rekommendation är att genomföra en enklare inventering för att kunna bedöma omfattningen av arbetet att konvertera från Classic till Advanced.

Här är en länk till det verktyg som Citrix gjort tillgängligt https://docs.citrix.com/en-us/netscaler/12/appexpert/policies-and-expressions/ns-pi-intro-pol-exp-wrapper-con/ns-pi-pe-to-pi-conversion-tool-wrapper-con.html

Behöver ni stöd kring exempelvis en utredning kring omfattningen att konvertera policies, tveka inte att kontakta oss på Advitum.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.