Bloggat – våra kunders 5 vanligaste frågor om transformationen till molnet

Publicerad 31 oktober 2018 i Blogginlägg

Markus Persson, Advitum

Under mina olika kundmöten klarnar bilden allt mer att det inte längre går att bortse från trenden kring molntjänster hur gärna man än vill. Alla organisationer blir tvungna att förhålla sig till molnet på ett eller annat sätt och det märks också på frekvensen frågor kring ämnet vid möten.

Med ovan som bakgrund har jag sammanställt de fem vanligaste frågorna vi får från våra kunder och även besvarat dem med mina egna erfarenher ur ett IT-infrastruktur perspektiv.

P.S De exempel som ges baseras primärt på Azure eftersom det är där vi har mest erfarenhet, men andemeningen i frågeställningarna bör vara liknande oavsett val av molnleverantör

1.Är molnet säkert?

Frågan är enligt mig felaktigt ställd, frågan ska istället vara ”Hur bygger jag för att molnet ska bli säkert”. När organsiationer som ABB, Göteborgs Stad osv har gjort stora satsningar på att flytta stora delar till molntjänster tycker åtminstone jag att själva säkerhetsfrågan är utredd men däremot kvarstår naturligtvis det faktum att man måste bygga säkert.

Exempelvis har Microsoft tagit fram konceptet Virtual Datacenter som baseras på fyra byggstenar för att göra ditt datacenter i molnet säkert, vill du läsa mer om Microsoft Virtual Datacenter, se följande länk https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/vdc/

2.Vad händer om Internet går ner?

Här finns ett mycket enkelt svar, nämligen ”du kan inte använda dina molntjänster utan Internet:-) ”. Här finns också ett stort MEN. Med förhållandevis kostnadseffektiva lösningar kan man skapa en högtillgänglig molnkommunikation där man exempelvis aggregerar två förbindelser till en virtuell förbindelse eller använder en Internet-föbindelse som reserv och manuellt switchar över.

Många SD-WAN produkter har mycket bra funktioner för att både virtualisera OCH optimera förbindelsen till molnleverantören och gör användarens upplevelse både mer stabil men även snabbare när man konsumerar molntjänster. Ett exempel som vi på Advitum använt oss av är Citrix SD-WAN som finns tillgänglig som appliance hos de flesta större molnleverantörer där man bygger ett virtuellt WAN och inkluderar molnleverantören som en nod i nätet.

3.Vad kostar det?

Hur långt är ett snöre?

Här kommer en av de knepigaste frågorna, vi brukar genomföra en enklare kostnadsanalys baserad på olika priskalkylatorer men det är oftast en hel del osäkra parametrar som man av olika skäl inte har möjlighet att ta med i kalkylen vilket medför att det alltid blir en viss osäkerhet i resultatet. Det enda riktigt bra sättet att komma vidare är att börja med en POC i mindre skala och studera faktiskt förbrukad datakraft/lagring osv för att fä en mer exakt fingervisning som kan ligga till grund för ett mer exakt kostnadsestimat.

4.Vad börjar man med?

Här kan man ju på ett sätt säga att vi har facit eftersom många organisationer kommit igång med sin transformation till molnet. Vår ”genomsnittskund” startar sin molnresa med exempelvis Office 365 / Microsoft 365, och då oftast enbart vissa tjänster i paketet. Successivt fortsätter man sedan att utöka nyttjandet av tjänsterna i paketet.

Ett vanligt nästa steg är att börja använda Azure MFA för sina olika multifaktorsbehov vilket man med enkelhet kan integrera med lokala lösningar som VPN eller olika access-lösningar.

En annan vanlig tjänst som kommer tidigt är olika typer av testmiljöer och utvecklingsmiljöer vilket är idealistkt med tanke på att dessa kan stängas av när de inte används och då kostar de heller ingenting.

När det sedan blir dags att upphandla ny backup/restore lösning sneglar många på de erbjudande som molnleverantören har och ofta är det tilltalande att slippa hantera backup/restore lokalt. Ofta kan man också bygga vidare och erhålla en riktigt bra lösning för Site Recovery vilket blir ett bra skydd mot större haverier.

Så här fortsätter det sedan med Application Proxy, DB-tjänster, Domänkontrollanter osv tills man till slut är mogen att ta steget och flytta upp merparten av sina servar till molnet.

5.Kommer vi efter om vi inte hoppar på nu?

Denna fråga är naturligtvis oerhört svår att svara på. Det man kan konstatera är att många nya tjänster kring IoT, Big Data, AI och Machine Learning troligen endast kommer att erbjudas som molntjänster så vill man vara med på det tåget behöver man nog ha en policy färdig för att börja nyttja tjänster i molnet.

Många företag med Microsoft i spetsen har ju också under en period ”hotat” med att inte utveckla de lokala varianterna av exempelvis Exchange, SQL osv men det har ännu inte blivit verklighet men det kommer ju såklart att hända för eller senare och då ställs man inför ett val, byta leverantör eller gå till molnet.

Min refelektion efter många års diskussioner med kunder är att man nog är lite överväldigad över takten på utvecklingen och antalet nya tjänster som lanseras hela tiden, man vet helt enkelt inte vad man ska börja med. Mitt råd är att börja i liten skala och göra sig bekväm med koncepten, se över säkerheten och lära sig de adminportaler som leverantören tillhandahåller i lugn och ro.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.