Bloggat – Att evolvera från lokal till europeisk IT-organsiation

Publicerad 21 oktober 2018 i Blogginlägg, Nyheter

Vår kund Yaskawa kom till oss med en fråga om vi kunde hjälpa till med att facilitera en workshop med fokus på samarbete mellan IT-personalen i Europa som är utspridda på många olika lokaliteter.

Ingångsvärdena var att man ville få ett större fokus på värdet man levererar till de verksamheter som stöds och även att man vill få en större grad av samarbete mellan de europeiska IT organisationerna.

Deltagarna kom från Tyskland, Finland, Israel, Skottland och Sverige.

Stefan Hultgren, Advitum

Vi började dagen med att köra en inspirationsföreläsning som fokuserade på säkerhet och användarna. Vi belyste olika utmaningar som IT organisationer står inför idag och mycket handlar om användarens behov och rörlighet och vilka utmaningar som det kan ge. Det var bra diskussioner och insikter som delades.

Föreläsningen blandade med tekniska lösningar och varvades med perspektiv från användarens vy. Mantrat från föreläsningen var

”Support any colleague to access any application anywhere from any device”

Väldigt ofta så refererar man en kollega som användare, varför vi valde att använda kollega i stället för användare för att i själva verket är det ofta just så att användaren är en kollega. Detta startade mycket intressanta frågeställningar hos deltagarna som blev väldigt aktiva i diskussionen. Kontentan av diskussionen var att det kändes mer inkluderande att referera till kollega snarare än en användare.

Vi fick till den effekt vi ville uppnå med inspirationsföreläsningen dvs att ta bort fokusen från tekniken och rikta in den på kollegan/användaren/kunden etc.

Efter detta så påbörjande vi den så kallade ”mjuka” delen av dagen och där väntade grupparbeten, vi delade upp grupperna med en baktanke att de som ej jobbar vanligtvis ihop skulle få jobba ihop.

Frank Brunell, Advitum

Grupparbetet bestod av att de 3 grupperna skulle ta fram en gemensam vision för deras europeiska IT-organsiation. Här fick de verkligen utmana sig själva då det inte var helt enkelt att formulera ner en gemensam vision.

När vi samlades efter ha jobbat i grupperna så var det dags att utse den vinnande visionen som alla kunde stå bakom. Resultatet blev en kombination av de visionerna som presenterades, efter genomgången av visionerna så var det ganska tydligt att den gemensamma visionen byggdes ihop av de tre som grupperna presenterade. Under detta passet så var det mycket samarbete och diskussioner och val av ord för att få rätt betydelse.

Kontentan av detta pass var att tillsammans så började de sin gemensamma resa mot en gemensam syn där de kan ta ut sina strategiska riktningar framåt. Målbilden för dem är framtagen tillsammans och den är starkt förankrad i gruppen.

På eftermiddagen så påbörjade vi en nulägesanalys vart vi stod idag mot den vision som precis fötts. Vi använde oss av SWOT-analys som verktyg för att ta fram de styrkor som finns, svagheterna, möjligheterna och hoten. Vi fortsatte arbeta i gruppform där de fick presentera sina upptäckter inför hela gruppen. En del av exempelvis styrkorna kunde också bli svagheter och möjligheter lite beroende från vilket synsätt man kom ifrån. Övningen avslutades med en röstning för att få fram vilka som var topp 5 viktigaste i varje kategori.

Utkomsten av denna övning var att de fick en prioriterad lista inom varje kategori som de kunde börja arbeta med direkt. En av det stora utmaningarna som finns i många organisationer är att kunna prioritera rätt och avsätta tid för att jobba med de saker som är viktiga.

Sista passet gick åt att reflektera över dagen och vad den gett dem, vilka utmaningar som fanns och vilka lärdomar som vunnits. En av sakerna var att det är en konstant process att jobba med förbättringar och prioriteringar, planering, kommunikation och ha en gemensam vision för sin verksamhet.

Är även din organisation i behov av en gemensam vision, tveka inte att kontakta oss så delar vi gärna med oss av våra erfarenheter.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.