Bloggat – Förbättrat stöd för äldre applikationer i Intune

Publicerad 28 december 2018 i Blogginlägg

Marcus Wahlstam, Advitum

Utvecklingen kring Microsoft Intune går väldigt snabbt och funktioner adderas ständigt. En av de mest önskade funktionerna är utökat stöd för att hantera applikationer via Intune, något som Microsoft självklart lyssnar på och kommer hela tiden med förbättringar på området.

Nyligen påbörjades ett stort steg när Microsoft lanserade en public preview kring utökat stöd för Win32-applikationer för de kunder som har Intune utan en lokal SCCM-miljö (Intune standalone).

För att kunna utvärdera funktionen krävs i nuläget följande

  • Windows 10 1607 eller senare
  • Windows 10 klienten ska vara
    • Ansluten till Azure AD eller Hybrid Azure AD och
    • hanterad via Intune
  • Storleken på appen får ej överstiga 8 GB

För att idagsläget kunna hantera dessa applikationer i Intune krävs att man paketerar dem på ett speciellt sätt med ett verktyg från Microsoft som skapar ett paket i formatet .intunewin som finns att ladda ned på följande länk https://github.com/Microsoft/Intune-Win32-App-Packaging-Tool

Konsekvensen av denna nyhet blir att man numera kan hantera äldre applikationer av typen ”setup.exe” tillsammans med tidigare stöd för olika applikationer enligt bilden nedan.

Vill du läsa mer om detaljer kring denna public preview finns en bra instruktion på Microsofts sida, se denna länk https://docs.microsoft.com/en-us/intune/apps-win32-app-management

Självklart går det bra att kontakta oss på Advitum för en diskussion kring Intune och applikationshantering.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.