Advitum öppnar nya kontor

Publicerad 25 november 2021 i Nyheter

Pressmeddelande 2021-11-25 

Advitum har under 2021 sett en mycket gynnsam utveckling och tar nu nästa steg för att ytterligare förbättra erbjudandet till kunder och medarbetare genom att flytta in i nya kontor på tre orter. Under det närmaste halvåret kommer nya kontor i Kalmar, Lund samt Växjö att invigas.

Under 2021 har efterfrågan på Advitums tjänster ökat markant och det som primärt driver efterfrågan är Advitums förmåga att erbjuda kvalificerade tjänster inom IT.

Det som ligger bakom satsningen på flera nya kontorslokaler är en uttalad strategi att fortsätta växa geografiskt och attrahera IT-branschens mest kompetenta medarbetare i de regioner vi verkar, och där är ändamålsenliga och attraktiva arbetsplatser en nyckelfaktor.

Advitum har under pandemin även fått en ökad insikt kring hur våra medarbetare föredrar att arbeta vilket har varit en bidragande faktor till strategin.

”Inom vår bransch kan man så klart arbeta oavsett vart man råkar befinna sig så länge man har en dator och Internetförbindelse. Det vi dock noterat under pandemin är att behovet av att träffas och umgås fysiskt är väldigt stort och vi har tagit stor hänsyn till det behovet när vi utformat våra nya kontor” säger Markus Persson, VD på Advitum.

1:a december tas nya kontorslokaler i Kalmar i bruk vilket innebär att vi kommer närmare flera av våra kunder samtidigt som majoriteten av våra medarbetare i Kalmarregionen får närmare till arbetsplatsen. Vi ser också stort värde i närheten till universitetet samt de olika eftergymnasiala utbildningarna inom IT som finns i Kalmar där morgondagens medarbetare ofta rekryteras.

1 januari flyttar våra medarbetare i Skåne in i nya lokaler i Lund och för Växjö gäller samma sak senare under våren.

Ambitionen är att satsningen ska innebära nyrekrytering av flertalet medarbetare i samtliga regioner under 2022.

”Vår marknadsandel i Kalmarregionen är hög och vår målsättning är att med vårt koncept kring att ha extremt nöjda kunder och medarbetare även snabbt öka vår marknadsandel i södra Sverige ytterligare. Parallellt arbetar vi även vidare med att hitta andra lämpliga regioner att etablera oss i och ser väldigt positivt på framtiden” avslutar Markus.

Om Advitum

Advitums vision är att ”vi ska ha IT-branschens mest nöjda kunder och medarbetare”

Advitum erbjuder tjänster och produkter inom IT-infrastruktur till företag och organisationer. Vårt stora fokus på kundnöjdhet, affärsnytta och tillgänglighet gör oss till det självklara valet som IT-partner.

Kontinuerligt mäts både kund och medarbetarnöjdhet med NPS (net promoter score) respektive eNPS (Employee Net Promoter Score). Under 2021 har NPS varit mellan 94-96 och eNPS ökat från 96 till 100.


Läs mer på www.advitum.se

Kontaktperson

Markus Persson, VD

 Epost: markus.persson@advitum.se 

Telefon: 070-250 0817 | www.advitum.se

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.