Premiumavtal

Garanterad inställelsetid

Ofta är ni få, eller är du till och med ensam i din roll som ansvarig för alla IT-frågor. För att både du och verksamheten ska kunna utvecklas behöver du frigöra tid. Vårt verksamhetsanpassade Premiumavtal kan därmed bli både din avlastning och framgångsfaktor. För du, precis som vi, känner ansvar för att allting fungerar 365 dagar om året, 24 timmar om dygnet. Exempel på delar som kan omfattas av vårt premiumavtal är

  • Garanterad inställelsetid vid driftstörningar
  • Fyra avstämningsmöten per år
  • Förutbetalda konsulttimmar
  • Rabatt på utbildningar
  • Garanterad tillgång till expertkonsulter

Vill du veta mer, kontakta

hur andra organisationer gjort

Oskarshamn Energi - Advitum Premiumavtal

Som för alla andra organisationer är IT-systemen en mycket viktig del av verksamheten men man har inte resurser eller kompetens kring att underhålla, utveckla och felsöka en modern och komplex IT-miljö. Med Advitum Premiumavtal får vi en erfaren och trygg partner inom IT.

Läs mer

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.