Säkerhetsanalys av IT-infrastruktur - Advitum

Säkerhetsanalys som tjänst

Helhetsbild av företagets säkerhet

Genom vår tjänst får ni en övergripande rapport av er infrastruktur med en detaljerad riskbedömning aver IT-säkerhet. Rapporten ger en tydlig lista med förbättringspunkter som man kan använda för att strukturerat förbättra sitt säkerhetsarbete. Både i er lokala miljö och i molntjänster så som Azure, Microsoft 365 och Google Workspace.

Så fungerar det

Scanningen genomförs per automatik på klienter och system. Verktyget samlar in data från följande system:
• Datorer och servrar
• Active Directory & Azure Active Directory
• Innehåll i Microsoft 365, Azure, SharePoint och Intune
• Google Workspace
Verktyget hämtar information genom en agent som raderar sig själv efter scanning. Vi finns med som en hjälpande hand och presenterar resultatet på ett sätt som gör att det blir enkelt att prioritera och påbörja de förbättringspunkter som rapporten ger.

Löpande säkerhetsarbete

Traditionellt genomförs säkerhetsarbete vid enstaka tillfällen utan några klara rutiner eller processer. Vanligt är att arbetet med säkerhet påbörjas efter att säkerhetsbrister upptäckts eller efter intrång.

Vi vill med vår tjänst erbjuda ett löpande säkerhetsarbete istället för enstaka projekt. En viktig del av säkerhetsanalysen är en kortare intervju med de som ansvarar för er IT infrastruktur.

Vad händer sen?

Det är helt upp till dig som kund, vill man att vi hjälper till i arbetet med punkterna så gör vi det tillsammans med er. Om arbetet med förbättringspunkterna skall ske helt internt så visarrapporten tydligt vad det är som skall göras.

Efter att man arbetat med förbättringspunkterna så kan man göra en ny scanning och se förbättringarna över tid.

Vill du veta mer?

Kontakta Tountcher Eminov

tountcher.eminov@advitum.se
070-853 9117

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.