Har Advitum Sveriges mest nöjda medarbetare?

Publicerad 17 september 2020 i Nyheter

Advitums vision har sedan starten varit att ha branschens mest nöjda kunder och medarbetare. Vid den senaste eNPS-undersökningen, som mäter hur nöjda medarbetare är, uppmättes den smått fantastiska siffran 84 med en svarsfrekvens på över 90%.

Undersökningen utgick från hur troligt det är att medarbetaren skulle rekommendera en vän eller kollega att arbeta på Advitum. Undersökningen mynnar ut i en siffra mellan -100 och 100 där -100 är sämst och 100 är bäst.

För att sätta resultatet i ett sammanhang så kan du här nedanför se hur några kända företag placerar sig i samma undersökning (källa www.comparably.com).

• Facebook (42)
• Google (42)
• IKEA (35)
• Microsoft (34)
• Amazon (24)
• Tesla (7)
• Unitied Airlines (3)
• IBM (-19)
• Oracle (-27)
• Playstation (-50)

HUR HAR ADVITUM LYCKATS SÅ BRA?

För att svara på den frågan så genomfördes ytterligare en undersökning där medarbetarna fick rangordna vilka faktorer som gör Advitum så bra. Det fanns 17 olika kriterier att välja på och här är topp-4 i fallande skala:

1. Intressanta arbetsuppgifter
2. Balans mellan jobb och fritid
3. Attraktiv lön och förmåner
4. Trevlig arbetsmiljö

INTRESSANTA ARBETSUPPGIFTER

Viktigaste faktorn blev alltså intressanta arbetsuppgifter, men vad är egentligen en intressant arbetsuppgift? Svaren är nog lika många som antalet svarande. För oss på Advitum är det extremt viktigt att engagera medarbetarna i fördelningen av uppdrag och arbeten.

Egentligen är det ur ett företagsperspektiv ganska enkelt. Om man som medarbetare inte blir motiverad av sina arbetsuppgifter så kan man inte heller ge kunden den höga service och ansvarskänsla som Advitums står för.

BALANS MELLAN JOBB OCH FRITID

Den psykiska ohälsan i Sverige och världen är högre än någonsin tidigare, trots att vi har det bättre och bättre. Olika typer av stress är troligen den största anledningen till den omfattande psykiska ohälsan.
Ambitionen på Advitum är att våra medarbetare ska få ihop sitt livspussel oavsett hur den egna situationen ser ut. Detta når vi bland annat genom att medarbetarna har möjlighet att själva planera sin arbetstid och får på så sätt mycket frihet under ansvar.

Vi har också generösa villkor för friskvård, eller ”livsvård” som vi gillar att kalla det.

ATTRAKTIV LÖN OCH FÖRMÅNER

Denna punkt är oftast ganska enkel, antingen har man attraktiva löner och förmåner, eller så har man det inte. Vi på Advitum har fokus på flexibilitet och individuell anpassning vilket verkligen ses som en förmån av medarbetarna. Vi har lagt stor vikt vid att åskådliggöra värdet av de olika förmånerna för våra anställda.

TREVLIG ARBETSMILJÖ

Punkten trevlig arbetsmiljö omfattar betydligt mer än en ergonomisk stol och ett X-box i fikarummet.
När vi frågar våra anställda om vad som är speciellt med Advitum är det absolut vanligaste svaret ”den fantastiska stämningen”.

Allt som oftast får vi höra att man som medarbetare aldrig tidigare upplevt detta hos
någon annan arbetsgivare. Vi på Advitum har arbetat hårt med våra värderingar och vår
vision sedan starten 2010.

VARFÖR ÄR DET VIKTIGT MED ETT HÖGT ENPS VÄRDE?

Den brittiska entreprenören och äventyraren Richard Branson sa ”Ta hand om dina medarbetare så tar de hand om dina kunder”. Detta är en universell sanning i alla branscher och sambandet mellan nöjda medarbetare och nöjda kunder är linjärt.

VAD GER DÅ VÄRDET 84 FÖR ADVITUM?

Ett så högt resultat som 84 i eNPS ger Advitum ett gott anseende och stora konkurrensfördelar, inte minst vid rekrytering och nyanställning. Trots att resultatet är väldigt bra så slår vi inte av på takten. Siktet är konstant inställt på att ha branschens mest nöjda kunder och medarbetare.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.