Azure MFA on-prem end of life

Publicerad 20 januari 2020 i Blogginlägg, Nyheter

Seth Lindholm, Advitum

Från och med 1 juli 2019 så kan man inte längre genomföra nya implementationer med en lokal Azure MFA server. Numera är Microsofts lösning att använda befintliga NPS-servrar tillsammans med Azure MFA för att få motsvarande funktionalitet.

Kraven för att använda Azure MFA tillsammans med NPS är följande

  • NAS/VPN-server som stödjer RADIUS
  • NPS-server som är ansluten till lokalt AD
  • NPS-tillägget för Azure MFA
  • Azure MFA för aktuell användare

Har man således Azure MFA i sin Microsoft 365 tenant så tillkommer inga extra licenser.

Detta koncept innebär exempelvis att man kan erhålla så kallad Conditional Access från Azure MFA även på sina on-prem accesslösningar såsom VPN, RDS eller Citrix lösningar.

På följande länk finns mer detaljer https://docs.microsoft.com/sv-se/azure/active-directory/authentication/howto-mfa-nps-extension

Kontakta oss gärna för en diskussion hur just ni kan dra nytta av Azure MFA.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.