Advitum blir Logpoint partner

Publicerad 19 augusti 2021 i Nyheter

Under sommaren har Advitum ingått partnerskap med Logpoint för att bli återförsäljare och specialiserade på produkterna kring SIEM.

Logpoint tillhanhåller ett så kallat SIEM-verktyg (Security Information and Event Management) Som är en lösning som erbjuder övervakning, identifiering och avisering av säkerhetshändelser eller incidenter inom en IT-miljö. Det ger en omfattande och centraliserad bild av säkerheten för en IT-infrastruktur samtidigt som den erbjuder IT-avdelningen djupare insikter gällande de olika aktiviteterna inom sin IT-miljö.

SIEM-programvaran samlar in och sammanställer loggdata som genereras i organisationens hela IT-infrastruktur, system, applikationer vidare till nätverket och dess enheter i form av brandväggar och antivirus. Programvaran identifierar, kategoriserar och analyserar sedan de olika incidenterna. SIEM-analysen levererar aviseringar i realtid för IT-personalen.

Seth Lindholm Advitum förklarar varför ett SIEM verktyg har blivit så viktigt som en del av säkerhetsarbetet i IT-miljön.

Världen står för en stor utmaning när digitala kriminella nätverk och hackergrupper blir de nya brottslingarna, digitaliseringen har lett till en ökad förekomst av digitala hot som vi inte sett tidigare.

Samtidigt blir IT-lösningarna mer komplexa än någonsin och med växlingen mot moln och hybridtjänster behövs en central säkerhetslösning för att spåra beteende och kritiska händelser i alla delar av IT-infrastrukturen.

Varför är det så viktigt att ha ett modernt SIEM verktyg?

Bristen på IT-kompetens är extra påtaglig i säkerhetssektorn, därför är det fördelaktigt att ha ett verktyg som utnyttjar maskininlärning för att lägga till sammanhang och situationsmedvetenhet för att kunna öka effektiviteten över tid, samtidigt som man kan hålla nere personalkostnaden.

Många verktyg på marknaden har dessutom en föråldrad licensmodell som bygger på att man får betala mer ju mer data som analyseras, vilket kan leda till att man selekterar bort att inte analysera vissa data och på så vis bygger man in en svaghet i säkerhetslösningen, ett modernt verktyg jobbar inte på det sättet avslutar Seth.

Vill du veta mer om hur Advitum och Logpoint kan hjälpa er organisation kontakta Seth för en kostnadsfri demo.

Seth.lindholm@advitum.se

Läs mer om Logpoint på deras web: www.logpoint.com

Läs mer om Advitums SIEM erbjudande: SIEM – Advitum

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.