Helpdesk - Advitum

Helpdesk som tjänst

Avlastning på kundens villkor

Advitum kan erbjuda lösningar för er helpdesk där användare ringer direkt till vårt dedikerade telefonnummer. Advitum kan även fungera som en avlastning till er ordinarie helpdesk, där utvalda ärenden skickas vidare till oss. Advitum löser ärendet och arbetet blir dokumenterat.

Användarens upplevelse är viktig

Kundnöjdhet är ett av de viktigaste värdena i organisationer. En väl fungerande helpdesk är ett bra sätt att ta hand om användarens upplevelse. Det är användaren som skapar värde i organisationen, att hjälpa användaren utföra sitt arbete så effektivt som möjligt vinner alla på. Advitum har under många år arbetat mot målet att ha branchens nöjdaste kunder och medarbetare. Arbetssättet gör vår helpdesk både verksamhetsnära och uppskattad av användare.

Kortare ledtider är en bra investering

När användarna inte kan utföra sina arbetsuppgifter på grund av IT-relaterade problem kostar det stora summor i produktionsbortfall. En effektiv helpdesk betalar sig därför snabbt. Korta ledtider och hög servicegrad är något som både användare och företaget vinner på.

Fördelar med Advitum som helpdesk

Våra medarbetare hjälper varandra, så arbetar vi normalt sett på Advitum och det är tryggt både för våra medarbetare och för våra kunder. Det gör att vi effektivt kan ta hjälp av varandra och lösa det som helpdesken behöver snabbt. Tillsammans hittar vi en lösning som passar er och självklart kan upplägget förändras över tid.

Vill du veta mer?

Kontakta Markus Persson

markus.persson@advitum.se
070-250 08 17

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.