Har Advitum IT-branschens mest nöjda kunder?

Publicerad 19 januari 2019 i Advitum Svarar, Nyheter

Markus Persson, Advitum

Vi på Advitum ser kundnöjdhet som oerhört viktigt eftersom vi arbetar i täta och långa kundrelationer och ofta är vi en del av våra kunders digitala transformation och därigenom en av de viktigaste kuggarna i våra kunders framgångsresa.

Samtidigt har vi tidigt insett att vägen till nöjda kunder ALLTID går genom att ha nöjda och därmed engagerade medarbetare.

Advitums vision är följdaktligen att ha IT branschens mest nöjda kunder och medarbetare, något som vi arbetat hårt och fokuserat med sedan starten 2010, men hur vet vi egentligen när vi nått vår vision?

Naturligtvis kan det vara svårt att veta när vi nått vår vision, men det är ju liksom meningen med en vision, det ska vara något att sträva mot, en ledstjärna i vardagen!

För att ändå veta att vi är på väg åt rätt håll har vi valt att genomföra strukturerade kontinuerliga kundundersökningar (och medarbetarundersökningar) och jag tänkte kortfattat redovisa våra resultat för kundundersökningarna under 2018.

Först några ord om NPS som står för Net Promoter Score och är en vedertagen standard för att mäta kundnöjdhet. Resultatet är ett viktat index mellan -100 och 100 där 100 är det bästa möjliga resultatet man kan uppnå och -100 således är det sämsta.

Undersökningen består av en fråga där kundens svar placeras i en av tre kategorier

 • Kritiker (sänker NPS)
 • Passiva (neutral)
 • Ambassadörer (höjer NPS)

För att få en uppfattning om hur olika företag presterar och vad som är vanligt förkommande nivåer redovisar jag här några större kända varumärkens nivåer på NPS

(OBS källan är https://npsbenchmarks.com)

 • Hyundai = 46
 • PayPal = 63
 • Spotify = 24
 • Ralph Lauren = 21
 • McDonalds = -8
 • Coca Cola = 20
 • Nike = 32
 • PS4 = 75

Hur gick det då för oss på Advitum?

Vi hade under 2018 144 kunder som svarade på vår undersökning och nedan återges resultatet

Som kuriosa vill jag också redovisa andelen nöjda kunder som också är en del av undersökningen och resultatet blev fantastiska 99,3% nöjda kunder, se nedan

Avslutningsvis vill jag tacka kunder, medarbetare och partners för dessa fantastiska resultat vi skapat tillsammans.

Tillbaka

Prenumerera på Advitums nyhetsbrev

Om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev kommer du att erhålla information om vad som händer på Advitum, våra utbildningar och kundevent, nyttiga blogginlägg och viktiga produktnyheter. Självklart kan du säga upp din prenumeration med en enkel knapptryckning.